SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
3
8
9
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Tám 2016 1:15:00 CH

TPHCM ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4296/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố căn cứ trên cơ sở 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009. Một số tiêu chí của Thành phố cao hơn tiêu chí của quốc gia, cụ thể đến năm 2020 tiêu chí nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng đạt 98%. Tiêu chí thu nhập, thu nhập bình quân đầu người tại các xã đạt 63 triệu đồng/người/năm. Tiêu chí hộ nghèo, mỗi năm giảm bình quân 1% (giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố). Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả (tập trung phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại; xây dựng mỗi huyện có ít nhất 1 hợp tác xã điển hình tiên tiến, hiện đại và xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố). Tiêu chí giáo dục, tỷ lệ giáo dục qua đào tạo đạt 85%, trong đó có 40% là lao động nữ. Tiêu chí y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên...

Trên cơ sở Bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ ban hành Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các Sở ngành, hội đoàn thể sẽ tiếp tục triển khai các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và Ủy ban nhân dân 5 huyện, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của từng địa phương, gửi Sở ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt triển khai thực hiện.

Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBNDTP.

 Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 4635    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm