SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
3
8
9
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Tám 2016 10:30:00 SA

Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 8 tháng đầu năm 2016

 

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong tháng 8 năm 2016:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 8 năm 2016 ước đạt 1.065 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 7.194 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó:

- Trồng trọt: đạt 1.943 tỉ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ.

- Chăn nuôi: đạt 2.855 tỉ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ.

- Lâm nghiệp: đạt 66 tỉ đồng, giảm 1,1% so cùng kỳ.

- Thủy sản: đạt 1.805 tỉ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ.

- Dịch vụ nông nghiệp: đạt 525 tỉ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ.

- Dịch vụ thủy sản: đạt 45 tỉ đồng, tăng 101,3% so cùng kỳ.

2. Trồng trọt:

- Rau: Diện tích gieo trồng đạt 11.328 ha, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015.

- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng đạt 1.550 ha, tăng 9,2% so cùng kỳ; trong đó mai: 520 ha, tăng 4% so cùng kỳ, lan: 270 ha, tăng 17,4% so cùng kỳ; hoa nền: 290 ha, tăng 16% so cùng kỳ, kiểng - bonsai: 470 ha, tăng 6,8% so với cùng kỳ. 

 

3. Chăn nuôi:

- Bò: Tổng đàn 148.376 con, giảm 1,1% cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 94.819 con, giảm 1,7% so cùng kỳ; cái vắt sữa 47.457 con, giảm 1,6% so cùng kỳ. Dự án Trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel, đến nay tổng đàn 224 con, trong đó cái vắt sữa 93 con, năng suất sữa bình quân 27,3 kg/con/ngày

- Heo: Tổng đàn 362.031 con, tăng 4,5% so cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản 53.625 con, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

4. Thủy sản:

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 8 năm 2016 ước đạt 4.540 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 38.920 tấn, tăng 9,7% so cùng kỳ năm 2015, trong đó:

- Sản lượng nuôi trồng: đạt 23.750 tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ.

- Sản lượng khai thác: đạt 15.170 tấn, tăng 17,6% so cùng kỳ.

- Cá cảnh: 8 tháng đạt 64 triệu con, giảm 0,3% cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng đạt 1,026 triệu con, lũy kế 8 tháng xuất khẩu 9,68 triệu con (tăng 15,2% so cùng kỳ).

5. Lâm nghiệp:

- Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố hiện nay là 36.881 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 34.550 ha. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 16,49%, tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh đạt 40,01%.

6. Diêm nghiệp:

- Diện tích sản xuất muối tại Thành phố 1.671 ha; trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt 1.124,7 ha. Tổng số hộ sản xuất muối toàn Thành phố 727 hộ.

- Sản lượng muối đến nay đạt 140.475 tấn, trong đó, muối trải bạt 100.148 tấn. Sản lượng muối tiêu thụ 39.400 tấn; trong đó, muối trải bạt 23.750 tấn. Giá thu mua muối đất 450 đồng/kg, muối trải bạt 500 đồng/kg.

7. Tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm.

a) Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị:

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 về phê duyệt Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016 – 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Từ đầu năm 2016 đến nay, đã phê duyệt 298 quyết định, 871 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 469 tỷ đồng, tổng vốn vay 305 tỷ đồng.

- Kinh phí ngân sách Thành phố phân khai chi tiết cấp bù lãi vay đợt 1 năm 2016 cho quận huyện theo chương trình là 35 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ cho quận huyện 30,57 tỷ đồng và hỗ trợ cho các dự án cấp Thành phố phê duyệt 4,43 tỷ đồng.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2016.

- Thành phố có 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: huyện Củ Chi 20/20 xã, huyện Hóc Môn 10/10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06/06 xã và huyện Cần Giờ 06/06 xã. Còn 02 xã huyện Bình Chánh (Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B) chưa đạt 02 tiêu chí: hệ thống chính trị xã hội, an ninh trật tự xã hội.

- Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã đến nay là 18,9/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với khi triển khai xây dựng đề án nông thôn mới tại các xã (bình quân 6,9 tiêu chí).

- 03 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. 02 huyện còn lại là Bình Chánh và Cần Giờ đang hoàn chỉnh các đề án quy hoạch thủy lợi, phát triển sản xuất, môi trường và an ninh trật tự, xã hội để trình Ủy ban nhân dân Thành phê duyệt, triển khai thực hiện. Đồng thời hoàn thành các nội dung khuyến cáo của Đoàn khảo sát Trung ương, để trình Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, thẩm định.

- Đã hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

c) Công tác an toàn thực phẩm:

- Công tác kiểm tra, lấy mẫu: Trong tháng, tổ chức lấy 145 mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (trong đó 47 mẫu rau quả, 18 mẫu chất cấm trong chăn nuôi và 80 mẫu thủy sản); lũy kế 8 tháng lấy 2.285 mẫu (trong đó có 457 mẫu rau quả, 1.301 mẫu trong chăn nuôi và 527 mẫu thủy sản). Kết quả có 140/2.285 mẫu vượt ngưỡng cho phép (trong đó có 06/457 mẫu rau quả phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 128/1.301 mẫu chất cấm trong chăn nuôi vượt ngưỡng cho phép, 06/527 mẫu thủy sản phát hiện dự lượng hóa chất cấm sử dụng).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Trong tháng, cấp 90 giấy cho doanh nghiệp, cơ sở (trong đó lĩnh vực trồng trọt 16 cơ sở, chăn nuôi 8 cơ sở và thủy sản 66 cơ sở); lũy kế 8 tháng cấp 1.215 giấy cho doanh nghiệp, cơ sở (trong đó lĩnh vực trồng trọt 104 cơ sở, chăn nuôi 593 cơ sở và thủy sản 518 cơ sở).

- Thanh kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong tháng, xử phạt 30 trường hợp (chăn nuôi 16 trường hợp và thủy sản 14 trường hợp); lũy kế 8 tháng xử phạt 200 trường hợp (trồng trọt 08 trường hợp, chăn nuôi 141 trường hợp và thủy sản 51 trường hợp), với số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng.

- Chứng nhận VietGAP:

+ Trồng trọt: Từ đầu năm 2016 đến nay, đã chứng nhận VietGAP cho 20 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 34,50 ha diện tích canh tác, tương đương 158,53 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 2.979,26 tấn/năm. Lũy kế từ khi triển khai chương trình đến nay, đã chứng nhận cho 815 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích 532,11 ha, tương đương 2.748,87 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 57.635,49 tấn/năm. (Trong đó, số tổ chức, cá nhân còn hạn 382, tương đương 306,29 ha diện tích canh tác, tương đương 1.122,70 ha diện tích gieo trồng, sản ượng ước tính 23.904,89 tấn/năm).

+ Chăn nuôi: Chứng nhận 744/848 hộ chăn nuôi heo tham gia mô hình, với tổng đàn 45.678/49.536 con.

- Chuỗi thực phẩm an toàn: Đến nay, Ban Quản lý đề án chuỗi thực phẩm an toàn Thành phố đã cấp 96 giấy chứng nhận cho trang trại, cơ sở sản xuất, sơ chế vào chuỗi cho 55 cơ sở thuộc địa bàn Thành phố và 11 tỉnh, với sản lượng 45.407 tấn/năm, 655.000 quả trứng/ngày và 4,4 triệu lít nước mắm/năm.


 Cây trồng khác:

- Diện tích lúa gieo trồng đạt 10.910 ha, giảm 7,7% so cùng kỳ.

- Diện tích cây ăn trái đạt 9.850 ha, giảm 1,8% so cùng kỳ.

Chăn nuôi khác:

- Dê: Tổng đàn 4.732 con, tăng 24,2% so cùng kỳ

- Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ: 3.480 kg, tăng 28,9% so cùng kỳ.

- Sữa bò tươi 181.096 tấn, xấp xỉ so cùng kỳ.

Thủy sản khác:

- Sản lượng cá nước ngọt 5.800 tấn, tăng 2% so cùng kỳ.

- Tôm nước lợ 6.480 tấn, tăng 8% so cùng kỳ.

- Nghêu, sò 9.410 tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ.

- Giai đoạn 2011 – 2015, đã có 5.874 quyết định phê duyệt, với 18.515 lượt vay, tổng vốn đầu tư 8.142 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.949 tỷ đồng.

- Với 01 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (khoảng 280 tỷ đồng), sẽ huy động hơn 29 đồng vốn xã hội (8.142 tỷ đồng), trong đó huy động từ ngân hàng là 17 đồng (4.949 tỷ đồng), huy động trong dân là 12 đồng (3.193 tỷ đồng).

Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Trên 19.650 hộ dân hiến trên 200 ha đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng.

- Tổng kinh phí thực hiện đến nay 42.106 tỷ 843 triệu đồng. Trong đó vốn huy động từ cộng đồng 32.366 tỷ 068 triệu đồng (chiếm 77,30%).

-   Phong trào Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, đã xóa 2.367/2.367 căn nhà tạm, dột nát tại 5 huyện; tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, dột nát và công tác an sinh xã hội (học bổng, hộ nghèo…) trên 98,4 tỷ đồng.

 

 


Số lượt người xem: 2389    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm