SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
0
8
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tháng Bảy 2012 2:40:00 CH

Thông tin tuần 27 Từ ngày (02/7/2012 đến ngày 08/7/2012)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa và thu hoạch vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM) và công tác phòng chống triều cường…

- Tiếp tục triển khai hoàn thành và nâng chất 19 tiêu chí tại 06 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; triển khai các dự án tại các xã nhân rộng trong giai đoạn 2011 – 2015.

- Tiếp tục thực hiện chương trình, chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục hoàn thành các dự án trọng điểm của ngành; các dự án công trình phòng, chống lụt, bão, triều cường và bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Hè Thu năm 2012:

- Lúa: Đã xuống giống 5.423,7 ha, đạt 90,12% so với cùng kỳ năm 2011 (đã thu hoạch 294 ha).

 - Rau: Diện tích gieo trồng 3.979,3 ha, tăng 5,16% so với cùng kỳ năm 2011.

2.1.2. Vụ Mùa năm 2012:

- Lúa: Đã xuống giống 40 ha, đạt 37,9% so với cùng kỳ năm 2011

- Rau: Diện tích gieo trồng 460,5 ha, đạt 93,7% so với cùng kỳ năm 2011.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 337.791 con, tăng 7,98% so với cùng kỳ năm 2011.

- Trâu, bò: Tổng đàn 115.756 con, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2011; có 111.284 con bò (trong đó có 87.587 con bò sữa, tăng 8% so cùng kỳ năm 2011).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 2.459 con, đạt 56,93% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó 1.777 con dê và 682 con cừu.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã phát hiện 80 điểm/34 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận huyện và phát hiện 55 điểm/33 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 13 quận huyện. Đồng thời Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.412 kg phụ phẩm, 125 con gà chết xe tại Cơ sở giết mổ An Nhơn; luộc 12 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 22.665 quả trứng gia cầm và 1.013 quả trứng cút; xử lý 05 trường hợp kinh doanh sản phẩm không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 109 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định...

- Hiện nay nông dân đang xuống giống vụ Mùa, tiếp tục thu hoạch vụ Hè Thu 2012, Chi cục Bảo vệ thực vật đã khuyến cáo nông dân gieo sạ né rầy, sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 47.663 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 175 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 426.007 con; tiêu độc sát trùng: 90.517 m2, tiêu độc xe ô tô: 3.763 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 4.835 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 187.834 kg, thịt heo: 198.185 kg, thịt gia cầm: 3.495.836 kg, thịt dê cừu: 9.607 kg, phụ phẩm gia cầm: 10.949 kg, phụ phẩm heo: 3.108 kg, phụ phẩm trâu bò: 3.420 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo định kỳ tình hình tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố hằng tháng. Tính đến nay, số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 673 hộ, tổng diện tích là 1.532,2 ha (gồm 1.430,2 ha muối đất và 102 ha muối trải bạt). Sản lượng thu hoạch 48.111 tấn (gồm muối đất 42.727 tấn và muối trải bạt 5.384 tấn muối trải bạt), sản lượng tiêu thụ 16.400 tấn (muối đất 13.900 tấn và muối trải bạt 2.500 tấn), sản lượng còn lại 31.711 tấn (muối đất 28.827 tấn và muối trải bạt 2.884 tấn). Giá muối mua tại ruộng: muối trắng 1.350đ/kg, muối vàng: 1.100đ/kg, muối bạt: 1.500đ/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 19 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, với 73 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 38 lượt/38 cơ sở, cấp 10 sổ ghi nhập, xuất lâm sản; kiểm tra 1.798,736 m3 gỗ các loại nhập xưởng; kiểm tra, xác nhận đóng búa kiểm lâm 75,472 m3 gỗ tròn. Xác nhận nguồn gốc vận chuyển lâm sản 77,5 ster củi Đước từ Rừng phòng hộ Cần Giờ. Xác nhận 87 hồ sơ lâm sản với khối lượng 2.087,13 m3 gỗ nguồn gốc nhập khẩu; 563,391 m3 gỗ rừng tự nhiên trong nước; 291 sản phẩm gỗ chế tác với 12,872 m3 từ gỗ vườn trồng. Kiểm kê gỗ tồn kho 04 cơ sở, ghi nhận có 145,299 m3 gỗ các loại còn tồn kho. Kiểm tra 26 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, cấp 05 sổ theo dõi ghi nhập xuất lâm sản, 07 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 15 giấy xác nhận thông thường để vận chuyển nội địa 270 con cá sấu sống, 500 kg rùa, 95 kg rắn, 250 kg kỳ đà vân, 89 con cầy vòi hương, 08 con nhím, 02 con dúi đi các tỉnh; gắn 100 mã số thẻ cites để cơ sở xuất khẩu 100 tấm da cá sấu muối. Phát hiện và lập biên bản 03 vụ vi phạm về vận chuyển địa sâm, khai thác rừng và cất giữ lâm sản trái phép và xử phạt 04 vụ, tịch thu 37 kg địa sâm.

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:                     

- Từ đầu năm 2012 đến nay, đã chứng nhận cho 49 tổ chức cá nhân, với tổng diện tích 17,02 ha, sản lượng dự kiến 1.576 tấn/năm; lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 157 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 03 hợp tác xã: Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 03 Giòng, Hợp tác xã Thỏ Việt; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 84,3203 ha, sản lượng dự kiến 9.940 tấn/năm.

- Tổ chức hội nghị giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị tham gia chương trình “Mỗi nhà nông một website” về việc ứng dụng website cho hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Tổ chức 02 khóa đào tạo về đánh giá viên nội bộ theo VietGAP, sơ chế rau quả theo quy trình VietGAP và tiêu chuẩn HACCP. Tổ chức cho nông dân của xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn đi khảo sát học tập mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao tại tỉnh Lâm Đồng.  

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; tính đến nay đã có 208 phương án, 1.177 hộ, tổng vốn đầu tư 747 tỷ đồng, tổng vốn vay trên 324 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay có 450 phương án, 2.460 hộ, tổng vốn đầu tư 1.429 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 730 tỷ đồng.

- Làm việc với Hợp tác xã Bò sữa Tân Thông Hội về đề xuất mở rộng thêm ngành nghề tín dụng nội bộ của hợp tác xã. Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp về vận động thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Triển khai điều tra cập nhật cơ sở dữ liệu về hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2012 đến các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, các quận 2, 8, 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức các hội thi cấp quận, huyện: Hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới, Hội thi an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại 6 xã thực hiện mô hình thí điểm nông thôn mới và 13 xã nhân rộng trong năm 2012.

- Tiếp tục triển khai hoàn thành một số tiêu chí, nâng chất các tiêu chí đã đạt tại 06 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012 (báo cáo tiến độ thực hiện, khảo sát thu nhập người dân, điều chỉnh đề án,...). Phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương triển khai các hạng mục đề án tại 52 xã nhân rộng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 (xây dựng đề án theo bộ tiêu chí đặc thù thành phố, góp ý các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản...)

3.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng máy vắt sữa tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 và tổ chức cho nông dân huyện Hóc Môn đi tham quan mô hình trồng rau ăn lá tại huyện Củ Chi.

- Tổ chức 02 cuộc hội thảo: hội thảo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt vùng ven đô tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9; hội thảo chăn nuôi bò sữa bền vững trong quá trình đô thị hóa tại quận 12.

- Tổ chức lượng giá 05 mô hình trình diễn: mô hình tạo cảnh quan, cải tạo vườn tạp (5 ha/2 hộ) tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; mô hình nuôi cá đĩa (10 m3/2 hộ) tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12; 02 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo hướng an toàn bền vững (1,8 ha/6 hộ) tại xã Nhơn Đức, xã Phước Lộc, xã Long Thới của huyện Nhà Bè; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh quản lý chất lượng nước bằng men vi sinh (13.200 m2/4 hộ ) tại xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp của huyện Cần Giờ. Trong đó điển hình có mô hình nuôi cá đĩa thương phẩm (10 m3/2 hộ/năm) tại Tân Chánh Hiệp, quận 12 đạt hiệu quả kinh tế cao, đem lại lợi nhuận trên 143 triệu đồng/10 m3/2 hộ/năm.

- Triển khai 04 mô hình trình diễn: mô hình trồng cỏ Mulato II (1 ha/7 hộ ) tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Hóc Môn; mô hình hỗ trợ đầu tư thiết bị khai thác và bảo quản sữa (3 máy/3 hộ) tại Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; mô hình sản xuất rau ăn quả theo qui trình VietGAP (5 ha/13 hộ) tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; mô hình nuôi lươn thương phẩm (210 m2/7 hộ ) tại xã Tân Nhật, xã Bình Lợi của huyện Bình Chánh.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân thành phố phát sóng trên sóng AM với chủ đề: giải pháp cho nuôi tôm (tiếp theo), quản lý môi trường nước ao nuôi tôm cá (phần 2).

3.8. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch cho 43 con bò sữa, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 2.036 con bò sữa, đạt 68% kế hoạch. Từ khi thực hiện Chương trình phát triển giống bò sữa giai đoạn từ năm 2005 đến nay đã bình tuyển gắn số tai và lập lý lịch cho 70.526 con và có hơn 80% tổng đàn bò đạt chuẩn đặc cấp theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa 24 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 1.434 con; theo dõi khã năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ 62 con, lũy kế  từ đầu năm đến nay thực hiện đạt 2.897 con, đạt 72% kế hoạch năm.

- Giám định heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo: tổ chức thực hiện 20 con, lũy kế đến nay đã thực hiện được 444 con tại xí nghiệp chăn nuôi heo Đồng Hiệp, Cấp I, Trại Bành Tỷ, Trại Thịnh Phát. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, đàn đực giống trại tư nhân có trên 96,3% đạt tỉ lệ đặc cấp và cấp I, quốc doanh có 100% đạt tỉ lệ đặc cấp. Con giống được nhập từ các nước phát triển có nguồn gốc lý lịch rõ ràng, đực giống được sử dụng nhiều nhất là Duroc: 28,33%, Landrace: 26,11%, PiDu: 16,72%, Pietrain: 10,5%, Yorshire: 11,24%; còn lại là các giống lai khác. Và tiếp tục đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP.

- Tiếp tục thu thập bộ sưu tập các giống hoa cây kiểng, hoa lan, cây ăn trái và gieo ươm các giống ớt, cải, cà chua; thử nghiệm mới các giống dưa lưới, cần tây tại Cơ sở Nhị xuân, huyện Hóc Môn. Công tác kiểm nghiệm, đến nay đạt 100 mẫu, trong đó bao gồm các chỉ tiêu thử nghiệm: 100 mẫu độ nẩy mầm, 85 mẫu ẩm độ. Lũy kế từ khi đưa phòng kiểm nghiệm vào vận hành đến nay đã thực hiện được trên 805 mẫu.

- Tiếp tục theo dõi tính thích nghi các giống cây trồng tại các xã Nông thôn mới: trong tuần xuống giống thử nghiệm 1.000 m2 giống bí đao xanh tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Lũy kế đến nay đã thử nghiệm được 16.000 m2, trong đó xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi với diện tích 3.000 m2 (các giống lúa, bí đao và dưa leo), 1.000 m2 tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (giống dưa leo), 3.000 m2 tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi với (các giống dưa leo, bí đao và mướp hương), 2.000 m2 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (các giống bí đao và dưa leo), 2.000 m2 tại xã Nhuận Đức và Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi với các giống bí đao và dưa leo, xã Xuân Thới Sơn và Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với diện tích 3.000 m2 gồm các giống dưa leo, bí đao và mướp hương và 2.000 m2 giống bí đao tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

3.9. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 2.546,2 kg, sản phẩm động vật thủy sản 13.636,4 kg, cá cảnh 179.984 con, cá cờ 387 kg.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 18.534 kg thức ăn công nghiệp; 840.887 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn; 21.080 kg chất bổ sung vào thức ăn; 401.920 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra tàu cá hàng năm 02 chiếc và cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận an toàn vệ sinh tàu cá 02 chiếc.


Số lượt người xem: 5326    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm