SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
7
8
8
5
Giai quyet TTHC 08 Tháng Mười Hai 2022 2:25:00 CH

Kết quả giải quyết TTHC năm 2022

- Thực hiện Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNN ngày 10 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Kết quả, hoàn thành 10/10 chỉ tiêu trọng tâm và 46/48 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, giải quyết trước hạn đạt 100% hồ sơ và và 99% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng thông qua phiếu khảo sát.
- Bộ phận một cửa đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 40 thủ tục hành chính (có phát sinh hồ sơ) trước hạn cho người dân, doanh nghiệp là 10.656 /10.656 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể:
+ Giải quyết 02 thủ tục hành chính trong ngày (Xác nhận bảng kê lâm sản cấp tỉnh và Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh) là 5.429 hồ sơ (đạt 50,9% trên tổng hồ sơ).
+ Giải quyết 14 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.286/1.286 hồ sơ (đạt 100%).
+ Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 2.134/10.656 hồ sơ (đạt 20,02%).
- Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1040/KH-SNN ngày 09 tháng 5 năm 2022 về tổ chức tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022). Theo Kế hoạch số 1224/KH-UBND, Sở thực hiện 05 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày, cụ thể:
+ Chi cục Kiểm lâm thực hiện từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính “xác nhận bảng kê lâm sản thuộc cấp tỉnh”.
+ Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính “kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu”.

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc đối với thủ tục hành chính “cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh”; từ 05 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc đối với 02 thủ tục hành chính “cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quản quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, gồm: tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y” và “cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thú y”.

+ Kết quả trong tháng (từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 03 chi cục: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày 05 thủ tục hành chính nêu trên là 625/625 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp (đạt 100%), trong đó, giải quyết trên Cổng dịch vụ công mức độ 3 là 70/70 hồ sơ (đạt 100%)./.

 

Số lượt người xem: 204    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm