SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
0
1
3
5
Giai quyet TTHC 14 Tháng Mười 2021 4:15:00 CH

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong 9 tháng

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 45 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 6.335 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể:

+ Giải quyết trước hạn 5.702 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 90%).

+ Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 572 hồ sơ/577 hồ sơ (đạt 99,1%).

+ Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 1.016 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 16,03%).


Số lượt người xem: 9971    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm