SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
8
8
8
6
6
9
Giai quyet TTHC 06 Tháng Chín 2022 4:15:00 CH

kết quả giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2022

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 7.786/7.786 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 942/942 hồ sơ (đạt 100%). + Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 1.401/7.786 hồ sơ (đạt 18%).


Số lượt người xem: 138    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm