SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
0
1
1
8
Giai quyet TTHC 14 Tháng Sáu 2022 8:40:00 SA

kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng là 4.659 hồ sơ/4.659 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 532 hồ sơ/532 hồ sơ (đạt 100%). Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 932 hồ sơ/4.659 hồ sơ (đạt 20%).


Số lượt người xem: 166    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm