SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
6
9
7
8
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Hai 2020 10:25:00 SA

Kế hoạch chỉ đạo điều hành và Chương trình công tác năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2020; ngày 13 tháng 01 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 11/QĐ-SNN về Kế hoạch chỉ đạo điều hành và Chương trình công tác năm 2020.

Với chủ đề năm 2020 của thành phố là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra mục tiêu tổng quát là:

- Tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa, mía hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị, hiệu quả; đặc biệt là phát triển 6 loại cây trồng, vật nuôi là sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cung ứng cho khu vực. Phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn.  Phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh; thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn ngoại thành.

- Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nông sản; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; triển khai các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, góp phần thực hiện đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

15 chỉ tiêu cụ thể, gồm:

1. Tốc độ tăng GRDP: 5,6% - 6,0%/năm;

2. Tốc độ tăng GTSX: 6,0%/năm;

3. Giá trị sản xuất bình quân/ha: 600 triệu đồng/ha;

4. Diện tích gieo trồng rau an toàn: 21.150 ha;

5. Diện tích hoa - cây kiểng: 2.510 ha;

6. Đàn bò sữa: 70.000 con;

7. Đàn heo: 200.000 con;

8. Tổng sản lượng thủy sản: 66.760 tấn;

9. Cá cảnh: 220 triệu con;

10. Tỷ lệ che phủ rừng: 17,86%;

11. Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp: 1.700 doanh nghiệp;

12. Chứng nhận VietGAP diện tích cây rau quả (ha): 80% (16.920 ha);

13. Chứng nhận VietGAP chăn nuôi heo: 60% (120.000 con);

14. Số tiêu chí đạt bình quân 01 xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016-2020: 19/19 tiêu chí;

15. Thực hiện đạt được 9 chỉ tiêu ký cam kết công tác cải cách hành chính năm 2020. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (chỉ số ParIndex) của Sở đạt từ loại Tốt trở lên.

Chương trình công tác có 122 nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá của thành phố, các chương trình, đề án, chính sách của ngành: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng, bò sữa, bò thịt, giống cây – con chất lượng cao, cá cảnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... phát triển 6 sản phẩm chủ lực của ngành, gồm: Rau, hoa – cây kiểng, bò sữa (con giống, sữa), heo (con giống, thịt), tôm nước lợ và cá cảnh (sản phầm có tiềm năng). Theo đó, chương trình công tác đề ra các giải pháp trọng tâm:

- Nghiên cứu, rà soát cơ chế tài chính, vốn, chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; thu hút doanh nghiệp phát triển sản xuất trong các khu nông nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất giống chất lượng cung ứng cho các tỉnh trong khu vực;

- Phát triển khoa học công nghệ, thực hiện các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp góp phần thực hiện Đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực;

- Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho người dân kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường;

Phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết nông lâm thuỷ sản, xúc tiến quảng bá thương hiệu, cung ứng cho tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, đảm bảo an toàn thực phẩm tạo sự phát triển ổn định và bền vững. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;

- Tập trung triển khai thực hiện phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); công tác quản lý nhà nước nhằm kiểm soát an toàn tại vùng sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng – vật nuôi, nhất là bệnh cúm gia cầm H5N1, dịch tả heo Châu Phi…; công tác phòng chống triều cường, thiên tai, xâm nhập mặn, hiện tượng El Nino và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Đ.K

Quyết định số 11/QĐ-SNN

 


Số lượt người xem: 2308    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm