SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
4
3
0
0
2
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Giêng 2009 10:30:00 SA

Thông tin tuần 01 năm 2009 (Từ ngày 28/12/2008 đến 04/01/2009)

Trong tuần từ 28/12/2008 đến 04/01/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2008 - 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống dịch bệnh trên lúa vụ Đông Xuân 2008 - 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa 2008:

- Lúa: Tổng diện tích gieo, cấy trong vụ là 16.125 ha, đạt 92,1% so với kế hoạch năm 2008 và đạt 92,3% so với cùng kỳ năm 2007; đến nay đã thu hoạch 12.707,4 ha, 108,9 ha bị úng thủy và tiêu hủy 1.420,8 ha lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ là 3.119 ha, đạt 107,5% so với cùng kỳ năm 2007.

- Cây bắp: 08 ha, đạt 19,85% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

- Cây đậu phộng: 40 ha, đạt 80% so với cùng kỳ năm 2007 (đã thu hoạch xong).

2.1.2. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 3.528 ha, đạt 121,15% so với cùng kỳ.

- Rau: Trong tuần thực hiện 165 ha. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 2.911 ha, đạt 99% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 941 ha.

- Cây đậu phộng: 627 ha.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Mùa 2008 còn lại trên đồng ruộng ước khoảng 188 ha; chủ yếu rầy trong độ tuổi 1- 2 và tuổi trưởng thành; mật số rầy trên đồng ruộng phổ biến thấp, từ 750 - 1.500 con/m2.

 2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP ngày 02/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng; Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo văn bản số 4262/UBND-CNN ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 7589/UBND-TM ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phồ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 136 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 1.141 con gà sống, 85 con vịt sống, 195 con và 188 kg gia cầm làm sẵn, 357 con chim, 147 con chim cút, 2.800 quả trứng cút và 41.834 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a. Heo: Tổng đàn 288.363 con, đạt 96,12% kế hoạch năm 2009 và đạt 87,71% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.763 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 113.191 con, đạt 98,94% kế hoạch năm 2009 và đạt 92,76% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.209 con trâu và 108.982 con bò (trong đó có 71.979 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.827 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 131 lượt người.

- Tổ chức 11 lượt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra 23 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản; kiểm tra khai báo nhập, xuất lâm sản 11 cơ sở; kiểm tra 01 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã.

- Xử lý 05 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, mua bán và vận chuyển động vật hoang dã trái phép, thu nộp ngân sách 45.810.000 đồng.

- Tiếp nhận 02 con công và 02 con vượn đen má hung từ hộ gia đình giao cứu hộ.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo dõi đề án nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt tại huyện Cần Giờ, giai đoạn 2008 - 2010.

5. Thủy sản:

Tình hình thực hiện Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân:

Tính đến nay, tổng số tiền đã hỗ trợ là 15.297.034.865 đồng với 777 hồ sơ; trong đó, hỗ trợ dầu 15.246.000.000 đồng với 736 hồ sơ, hỗ trợ bảo hiểm 51.034.865 đồng với 41 hồ sơ, cụ thể như sau:

- Tàu công suất dưới 40CV: hỗ trợ dầu 13.219.000.000 đồng với 661 hồ sơ.

- Tàu công suất từ 40-90CV: hỗ trợ dầu 1.217.000.000 đồng với 48 hồ sơ.

- Tàu công suất trên 90CV: hỗ trợ dầu 810.000.000 đồng với 27 hồ sơ.

- Hỗ trợ bảo hiểm: 51.034.865 đồng với 41 hồ sơ.

6. Các hoạt động chuyên ngành:

6.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 54.249 con, tăng 5.798 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 326 con, tăng 65 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 156 con, tăng 40 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 386.133 con, tăng 56.418 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 613.279 m2, tăng 50.685 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 85 trường hợp, giảm 18 trường hợp so với tuần trước, với tổng số tiền phạt là 26.340.000 đồng.

6.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổ chức Hội nghị giao lưu trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

- Tiến hành điều tra hộ, cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn phục vụ đề án quy hoạch, phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại các huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 102 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.113 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.325.476,64 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 779.477,23 triệu đồng.

6.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 5.705,5 kg, sản phẩm động vật thủy sản 23.850,9 kg, cá cảnh 30.750 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 5.000 con, tôm sú giống 1.000 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 4.694 con, trứng cá hồi giống 100.000 trứng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 25.546 kg thức ăn công nghiệp, 951.465 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 29.216 kg chất bổ sung vào thức ăn, 155.720 kg hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

-  Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: trong tuần đã kiểm tra hàng năm 14 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 03 chiếc.

 

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2350    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm