SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
4
9
2
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tháng Mười Một 2009 3:40:00 CH

Thông tin tuần 45 năm 2009 (Từ ngày 02/11/2009 đến 08/11/2009)

Trong tuần từ 02/11/2009 đến 08/11/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và thu hoạch vụ Mùa 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phòng chống dịch bệnh trên vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và vụ Mùa 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường kiểm tra và quản lý động vật hoang dã, chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 02/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, kiểm tra phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phương án phòng, tránh mưa lớn, triều cường hoặc bão đổ bộ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại chỗ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và cơ sở vật chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

 

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 13.443 ha, đạt 103,4% kế hoạch năm 2009 và đạt 83,9% so với cùng kỳ năm 2008; đã thu hoạch 424 ha.

- Cây bắp: 38,5 ha, tăng 381% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch xong).

- Cây đậu phộng: 25 ha, đạt 62,5% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch xong).

2.1.2. Vụ Đông Xuân 2009 - 2010:

- Lúa: Tổng diện tích đã gieo cấy đến nay là 15,4 ha, tập trung tại quận 9 và huyện Củ Chi, đạt 15,9% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 1.356 ha, đạt 115,6% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 9,5 ha, tăng 217% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa vụ Mùa 2009:

- Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 1.581,5 ha, trong đó, nhiễm nhẹ 1.446,5 ha, nhiễm trung bình 123 ha và nhiễm nặng 12 ha; trên đồng ruộng trứng rầy đang nở, đa số rầy trong giai đoạn tuổi 1 - 2; mật độ rầy phổ biến từ 500 - 1.500 con/m2, cá biệt tại một số nơi như xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) và huyện Củ Chi, mật độ rầy lên đến 3.000 con/m2.

- Tình hình rầy nâu trưởng thành vào bẫy đèn: Từ đêm ngày 19/10/2009, rầy nâu trưởng thành đã bắt đầu vào đèn, với mật độ cao nhất là 397.000 con/đêm vào đêm ngày 22/10/2009 tại bẫy Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Hóc Môn.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

Tiếp tục tập trung thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống cúm A (H1N1) và tiêu chảy cấp; Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng; Công điện số 19/CĐ-BNN-TY ngày 01/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 5871/SYT-VSATTP ngày 19/10/2009 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác thanh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu lưu thông trên địa bàn thành phố.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 95 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 487 con gà sống, 49 con vịt sống, 123 con và 334 kg gia cầm làm sẵn, 400 quả trứng cút và 7.502 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm (gà) tập trung:

Tổng đàn 83.833 con, gồm: Cơ sở chăn nuôi gà Củ Chi 1 tại xã An Phú, huyện Củ Chi (thuộc Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn) nuôi 15.751 con; hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn nuôi 55.082 con; hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi nuôi 13.000 con.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

a. Heo: Tổng đàn 312.756 con, đạt 104,3% kế hoạch năm 2009 và đạt 102,9% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.637 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 115.381 con, đạt 100,9% kế hoạch năm 2009 và đạt 98,9% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 5.181 con trâu và 110.200 con bò (trong đó có 77.827 con bò sữa. đạt 109,4% so với cùng kỳ năm 2008). Số hộ chăn nuôi là 18.096 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 3.144 con; gồm 2.557 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 121 hộ và đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 133 lượt người.

- Tổ chức 29 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 10 cơ sở, cấp mới 01 sổ; kiểm tra 26 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 1.859,924 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 1.661,247 m3 gỗ nhập khẩu; xử phạt 03 trường hợp vi phạm về mua bán động vật hoang dã, khai thác lâm sản và mua bán lâm sản trái phép, thu nộp ngân sách 2.585.000 đồng.

- Phối hợp với Cơ quan Cites phía Nam tổ chức kiểm tra 04 doanh nghiệp gây nuôi cá sấu xuất khẩu.

- Cấp 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Ông Nguyễn Văn Huệ (huyện Củ Chi) vận chuyển 30 con kỳ đà vân đi tỉnh Đồng Nai, 10 con kỳ đà vân đi tỉnh Tây Ninh; 01 giấy phép cho Bà Lê Thị Liêm (quận Gò Vấp) vận chuyển 01 con gấu ngựa đi tỉnh Bình Phước; 01 giấy xác nhận cho Ông Trịnh Vĩnh Hùng (huyện Bình Chánh) vận chuyển 04 con cầy vòi hương đi huyện Hóc Môn; 01 giấy xác nhận cho Ông Huỳnh Văn Teo (huyện Bình Chánh) vận chuyển 06 con nhím đi tỉnh Long An.

- Trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đã tiếp nhận 01 con đồi mồi (nặng 15 kg) do Chi cục Kiểm lâm thành phố giao.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 241.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng, 68.000 cây mọc nhanh và 1.000 cây cung cấp bổ sung cho Sư đoàn 5) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009, tương đương cùng kỳ.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đôn đốc, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ; đồng thời, chuẩn bị các công đoạn cần thiết để triển khai vụ muối 2009 - 2010.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 50.670 con, giảm 1.168 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 267 con, giảm 06 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 128 con, giảm 07 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 281.438 con, giảm 10.825 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 176.406 m2, giảm 32.915 m2 so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe ô tô: 3.640 chiếc, tăng 164 chiếc so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe hai bánh: 2.136 chiếc, tăng 193 chiếc so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 87 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 92.810.000 đồng.

5.2. Hoạt động Thanh tra thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra Chi cục Thú y tiếp tục tham gia 04 Đoàn liên ngành thành phố kiểm tra, giám sát tình hình mua bán, vận chuyển, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục giám sát tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh.

- Phối hợp với Cục Thú y làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về phương thức hợp đồng xử lý sản phẩm động vật nhập khẩu không đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm phải xử lý hủy.

- Ngày 03/11/2009, Trạm Thú y quận 5 phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức kiểm tra và phát hiện nhà không số (cạnh nhà số 18C) đường Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5 đang giết mổ gia cầm trái phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc, đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xử lý.

- Ngày 03/11/2009, Trạm Thú y quận Phú Nhuận đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương kiểm tra và phát hiện tại nhà số 39/4B đường Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, Bà Cao Thị Hà đang giết mổ gia cầm trái phép. Đoàn kiểm tra đã thu giữ các tang vật và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

- Ngày 22/10/2009, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Thủ Đức kiểm tra và phát hiện tại địa chỉ số 18/42 tổ 8, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Ông Vũ Đình Điệp đang tổ chức giết mổ heo trái phép với tang vật gồm 20 kg thịt heo và 12 con heo sống. Đoàn đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ra quyết định xử phạt.

5.3. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổ chức cho nông dân các xã thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (xã Thới Tam Thôn và Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn, xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, xã Trung An – huyện Củ Chi) tham quan học tập, khảo sát các mô hình chuyển đổi mang hiệu quả kinh tế cao, mô hình cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái tại các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Tiền Giang.

- Phối hợp với nhân dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi ra quân trồng hàng rào kiểu mẫu tại Tổ 7A và vệ sinh các tuyến đường liên tổ.

- Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Nông thôn mới xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè, xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn, xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ, xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh, xã Thái Mỹ và xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới; cập nhật thông tin các chỉ tiêu về số lượng hộ cần xây dựng nhà mới (để xóa nhà tạm bợ), hộ cần xây dựng nhà vệ sinh và hầm biogas tại 03 xã Tân Nhựt, Lý Nhơn và Xuân Thới Thượng phục vụ cho công tác triển khai thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết Bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp - nông thôn giữa Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng phát triển cộng đồng tại phường Thới An - quận 12.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 12.005 hộ với tổng vốn đầu tư là 2.092.875,54 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.257.771,34 triệu đồng.

5.4. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 1.786,3 kg, sản phẩm động vật thủy sản 22.925 kg, cá cảnh 237.816 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá cảnh 5.116 con, Cá Mú giống 38.000 con, Nghêu giống 7.200.000 con, Tôm hùm giống 400 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.050 con, Tôm hùm làm thực phẩm 222 kg, Bào ngư thực phẩm 12 kg, Tu Hài 300 kg, Trứng cá 100.000 trứng.

- Kiểm dịch nội địa: 4.000 con ba ba thương phẩm.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 238.348 kg thức ăn công nghiệp, 2.813.039 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 6.839 kg chất bổ sung vào thức ăn, 573.500 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hàng năm 07 chiếc, kiểm tra thay máy 04 chiếc, sang tên 02 chiếc, gia hạn giấy phép 04 chiếc.

5.5. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 1.200 con, đạt 120% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.968 liều, đạt 116,13% so với kế hoạch năm 2009. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện Chương trình (từ năm 2006 đến nay) đã thực hiện 28.648 liều.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 205 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 3.173 con, đạt 105,76% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa tại nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 1.000 con, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 400 con, đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập giống cây ăn trái: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập được 08 giống (gồm 04 giống xoài, 01 giống bưởi, 02 giống mít và 01 giống ổi), đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập bộ giống hoa kiểng: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập 20 giống, tăng 100% so với kế hoạch năm 2009, đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi các giống hoa kiểng đã thu thập.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa và các gốc ghép; xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; xây dựng mô hình sử dụng giống rau mới: ớt (3.000 m2) và khổ qua (500 m2); nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

5.6. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 05 lớp tập huấn theo mô hình: Kỹ thuật trồng rau an toàn tại xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn; kỹ thuật nuôi cá dứa cho nông dân xã Nhơn Đức và xã Hiệp Phước - huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng lan cho nông dân xã An Nhơn Tây - huyện Củ Chi; kỹ thuật trồng dừa tại xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh; kỹ thuật chăn nuôi heo cho nông dân xã Trung Lập Hạ và xã An Nhơn Tây - huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ khuyến nông về “Cơ giới hóa trong nông nghiệp” cho nhân viên khuyến nông, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ khuyến nông VAC các quận 2, 9, 12, Gò Vấp và Thủ Đức.

- Tổ chức 04 chuyến tham quan: Đưa nông dân huyện Hóc Môn tham quan mô hình trồng trồng cỏ VA06 tại huyện Củ Chi; đưa nông dân quận 9 tham quan mô hình cây ăn trái tại tỉnh Bến Tre; đưa nhân viên trạm khuyến nông quận 12 tham quan mô hình trồng mai ghép bonsai tại quận Thủ Đức; đưa nông dân huyện Nhà Bè tham quan mô hình chăn nuôi vật nuôi đa dạng (heo rừng, nhím, cá sấu,...) tại huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

- Tổ chức 03 cuộc hội thảo: Hội thảo các mô hình khuyến nông hiệu quả và bàn biện pháp nhân rộng tại xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè; Hội thảo về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh tại xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi; Hội thảo về các mô hình cơ giới hóa và bàn biện pháp nhân rộng tại huyện Hóc Môn.

- Lượng giá mô hình nuôi tôm sú đầm đập tại xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ; mô hình ủ phân hữu cơ tại xã Trung An - huyện Củ Chi; mô hình trồng rau an toàn cho các hộ trong diện xóa đói giảm nghèo tại các xã Tân Quý Tây, Quy Đức Hưng Long - huyện Bình Chánh.

- Triển khai xây dựng mới mô hình trồng lan Mokara (500 m2, 02 hộ) tại p Chánh p Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

            Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm