SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
5
8
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 Tháng Mười Một 2009 3:40:00 CH

Thông tin tuần 44 năm 2009 (Từ ngày 26/10/2009 đến 01/11/2009)

Trong tuần từ 26/10/2009 đến 01/11/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây

   

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và thu hoạch vụ Mùa 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phòng chống dịch bệnh trên vụ Đông Xuân 2009 - 2010 và vụ Mùa 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường kiểm tra và quản lý động vật hoang dã, chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 02/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 01/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập, kiểm tra phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt phương án phòng, tránh mưa lớn, triều cường hoặc bão đổ bộ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại chỗ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và cơ sở vật chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

 

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 13.443 ha, đạt 103,4% kế hoạch năm 2009 và đạt 84,7% so với cùng kỳ năm 2008; đã thu hoạch 202 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 3.344 ha, đạt 74,3% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 38,5 ha, tăng 381% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch 24,5 ha).

- Cây đậu phộng: 25 ha, đạt 62,5% so với cùng kỳ năm 2008 (đã thu hoạch xong).

2.1.2. Vụ Đông Xuân 2009 - 2010:

- Lúa: Tổng diện tích đã gieo cấy đến nay là 11,4 ha, đạt 19% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 1.118 ha, đạt 114,6% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 8,5 ha.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa vụ Mùa 2009:

- Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 1.509,55 ha, trong đó, nhiễm nhẹ 1.399,55 ha, nhiễm trung bình 96 ha và nhiễm nặng 14 ha; đa số rầy trong độ tuổi 4 - tuổi trưởng thành; mật độ rầy phổ biến từ 500 - 1.500 con/m2, cá biệt tại một số nơi thuộc huyện Củ Chi, mật độ rầy lên đến 3.000 con/m2.

- Tình hình rầy nâu trưởng thành vào bẫy đèn: Từ đêm ngày 19/10/2009, rầy nâu trưởng thành đã bắt đầu vào đèn, với mật độ cao nhất là 397.000 con/đêm vào đêm ngày 22/10/2009 tại bẫy Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Hóc Môn.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

Tiếp tục tập trung thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống cúm A (H1N1) và tiêu chảy cấp; Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng; Công điện số 19/CĐ-BNN-TY ngày 01/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 3785/UBND-VX ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H1N1); Kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) tại thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn dịch đã lây lan trong cộng đồng); Thông báo số 636/TB-VP ngày 31/8/2009 về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp về tình hình và kế hoạch triển khai phòng, chống dịch cúm A (H1N1) tại thành phố; Công văn số 5871/SYT-VSATTP ngày 19/10/2009 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác thanh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu lưu thông trên địa bàn thành phố.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 90 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 2.570 con gà sống, 150 con vịt sống, 32 con và 367 kg gia cầm làm sẵn, 7.600 quả trứng cút và 4.591 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm (gà) tập trung:

Tổng đàn 83.833 con, gồm: Cơ sở chăn nuôi gà Củ Chi 1 tại xã An Phú, huyện Củ Chi (thuộc Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn) nuôi 15.751 con; hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn nuôi 55.082 con; hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi nuôi 13.000 con.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

a. Heo: Tổng đàn 321.067 con, đạt 107% kế hoạch năm 2009 và đạt 105,6% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 11.169 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 117.371 con, đạt 102,6% kế hoạch năm 2009 và đạt 100,6% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 5.236 con trâu và 112.135 con bò (trong đó có 78.061 con bò sữa. đạt 109,7% so với cùng kỳ năm 2008). Số hộ chăn nuôi là 18.651 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 3.144 con; gồm 2.557 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 121 hộ và đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 157 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 06 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 23 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 07 đợt, chốt đêm 01 đợt; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 15 cơ sở, cấp mới 01 sổ; kiểm tra 23 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 6.430,857 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 1.951,832 m3 gỗ nhập khẩu; xử phạt 02 trường hợp vi phạm về mua bán động vật hoang dã và khai thác rừng trái phép, thu nộp ngân sách 4.500.000 đồng.

- Cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Công ty cá sấu Hoa Cà vận chuyển 200 con cá sấu sống đi tỉnh Đắc Nông; 01 giấy phép cho Công ty TNHH Thịnh Hoàng Giang (huyện Củ Chi) vận chuyển 1.000 tấm da trăn đen đi tỉnh Long An; 01 giấy xác nhận cho Công ty Bảo Huyền (quận 12) làm thủ tục xuất khẩu 5.000 tấm da trăn đen; 02 giấy xác nhận cho Ông Vũ Đình Giang (huyện Hóc Môn) vận chuyển 04 con nhím đi huyện Bình Chánh; 02 giấy xác nhận cho Bà Trần Thị Kim Nhanh (huyện Hóc Môn) vận chuyển 10 con cầy vòi hương đi tỉnh Bình Định và 04 con cầy vòi hương đi quận 7.

- Trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã đã tiếp nhận 01 con đồi mồi (nặng 15 kg) do Chi cục Kiểm lâm thành phố giao; ghi nhận 02 con tê tê chết do bệnh đã được tiêu hủy.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 241.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng, 68.000 cây mọc nhanh và 1.000 cây cung cấp bổ sung cho Sư đoàn 5) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009, tương đương cùng kỳ.

4. Diêm nghiệp:

- Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đôn đốc, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ. Tình hình tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố tính đến ngày 20/10/2009 như sau: diện tích sản xuất đạt 1.516 ha, sản lượng 65.256 tấn, lượng muối tồn 10.556 tấn, giá bán 1.400 đồng/kg.

- Tiếp và làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về việc thu thập thông tin điều tra tổng thể thực trạng ngành muối tại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 51.838 con, giảm 1.025 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 273 con, tăng 25 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 135 con, tăng 25 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 292.263 con, tăng 9.309 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 209.321 m2, tăng 63.305 m2 so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe ô tô: 3.476 chiếc, tăng 97 chiếc so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe hai bánh: 1.943 chiếc, giảm 31 chiếc so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 63 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 47.120.000 đồng.

5.2. Hoạt động Thanh tra thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Chi cục Thú y tiếp tục tham gia 04 Đoàn liên ngành thành phố kiểm tra, giám sát tình hình mua bán, vận chuyển, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục giám sát tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh.

- Ngày 22/10/2009, Trạm thú y Gò Vấp phối hợp với công an kinh tế quận Gò Vấp và công an phường 13 kiểm tra và phát hiện tại địa chỉ số 55/4 đường số 1, khu phố 13, quận Gò Vấp, Bà Trương Thị Nghĩa đang tổ chức giết mổ heo trái phép với tang vật gồm 10 kg thịt heo và 02 con heo sống. Đoàn đã buộc tiêu hủy 10 kg thịt heo, đưa 02 con heo sống vào Cơ sở giết mổ Gò Vấp và chuyển hồ sơ vụ việc đến Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp xử lý.

- Ngày 24/10/2009, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hóc Môn đã kiểm tra và phát hiện tại địa chỉ số 26/7D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Ông Trần Thanh Danh đang tổ chức giết mổ bò trái phép với tang vật gồm 01 con bò sống (75 kg), 01 con bò đã giết mổ (150 kg) và 134 kg thịt bò lạnh. Đoàn đã chuyển 01 con bò sống về Cơ sở giết mổ An Hạ, số thịt bò chuyển về kho lạnh Củ Chi chờ kết quả xét nghiệm, hồ sơ vụ việc do Quản lý thị trường huyện Hóc Môn thụ lý.

5.3. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của 02 Tổ hợp tác: Tổ hợp tác bonsai Minh Tân và Tổ hợp tác phong lan Vân Triển tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 01 lớp tập huấn về Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố và Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND tại Trạm Khuyến nông huyện Nhà Bè.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc của Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi trong năm 2009 như đào tạo nghề cho thanh niên ấp Chánh, chăm sóc cây xanh, trồng mới hàng rào, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất.

- Hoàn chỉnh Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới tại 06 xã (xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè, xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn, xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ, xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh, xã Thái Mỹ và xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi), trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chuẩn bị triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi tổ chức 01 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, môi trường sản xuất trong nông nghiệp cho nông dân.

- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn về phát triển cộng đồng tại quận 12.

- Hoàn thành báo cáo kết quả mô hình thí điểm ứng dụng kỹ năng thực hành năng suất xanh tại tổ hợp tác ở ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn nhằm đánh giá kết quả sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất rau an toàn.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 12.005 hộ với tổng vốn đầu tư là 2.092.875,54 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.257.771,34 triệu đồng.

5.4. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 1.828,55 kg, sản phẩm động vật thủy sản 32.522,8 kg, cá cảnh 85.801 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá cảnh 7.500 con, Cá Mú giống 31.800 con, Nghêu giống 3.600.000 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.630 con, Tôm hùm làm thực phẩm 102 kg.

- Kiểm dịch nội địa: 4.000 con ba ba thương phẩm.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 948.614 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 7.464 kg chất bổ sung vào thức ăn, 364.050 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hủy bộ 02 chiếc, gia hạn giấy phép 01 chiếc.

5.5. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

- Làm việc với Hội Nông dân thành phố, Hội Sinh vật cảnh thành phố và Công ty công viên cây xanh về việc tổ chức cho nông dân tham gia chợ hoa Tết Nguyên đán 2010.

- Làm việc với Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn về việc tham gia hỗ trợ các xã nông thôn mới.

- Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản tại 06 xã xây dựng nông thôn mới.

5.6. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 1.200 con, đạt 120% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.968 liều, đạt 116,13% so với kế hoạch năm 2009. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện Chương trình (từ năm 2006 đến nay) đã thực hiện 28.648 liều.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 186 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.968 con, đạt 98,93% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa tại nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 1.000 con, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 400 con, đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập giống cây ăn trái: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập được 08 giống (gồm 04 giống xoài, 01 giống bưởi, 02 giống mít và 01 giống ổi), đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập bộ giống hoa kiểng: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập 20 giống, tăng 100% so với kế hoạch năm 2009, đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi các giống hoa kiểng đã thu thập.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa và các gốc ghép; xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; xây dựng mô hình sử dụng giống rau mới: ớt (3.000 m2) và khổ qua (500 m2); nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

5.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn theo quy trình kỹ thuật nuôi trùn quế tại xã Vĩnh Lộc A - huyện Bình Chánh.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ khuyến nông về “Các nguồn vốn tín dụng nông thôn, cách lập dự án vay vốn chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho nhân viên Trạm Văn Thánh, nhân viên khuyến nông, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ khuyến nông VAC các huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan đưa nông dân xã An Nhơn Tây và xã An Phú - huyện Củ Chi tham quan mô hình hoa kiểng tại xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo về “Vệ sinh an toàn thực phẩm trong thủy sản” tại xã Long Thới và xã Hiệp Phước - huyện Nhà Bè.

- Lượng giá mô hình mô hình rau an toàn (khổ qua vụ mùa) tại xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn; mô hình cơ giới hóa rau (máy xới và máy phun thuốc) tại xã Phước Thạnh xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi.

- Triển khai các hoạt động tập huấn, tham quan, xây dựng mô hình,....tại 6 xã nông thôn mới như: Kỹ thuật trồng dừa tại xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh; kỹ thuật nuôi tôm sú tại xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ; xây dựng mới mô hình hoa nền tại xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi mô hình cơ giới hóa trên rau tại xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh.

            Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2748    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm