SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
5
7
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Sáu 2010 8:45:00 SA

Lễ ký kết chương trình hành động liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh

 

       Xây dựng và phát triển sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh thành một ngành kinh tế sinh thái, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, năng suất cao, sản xuất tập trung; xây dựng nền nông nghiệp thành phố theo hướng hình thành nền nông nghiệp đô thị, hướng đến xuất khẩu và phát triển bền vững, góp phần làm cho thành phố xanh - sạch - đẹp, giữ gìn môi trường sống trong lành, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là mục tiêu của Lễ ký kết chương trình hành động liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Sinh vật cảnh thành phố, diễn ra vào sáng ngày 15/6/2010, tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung chương trình ký kết gồm các hoạt động như sau: Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án có liên quan; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đào tạo lao động chuyên ngành sinh vật cảnh; phối hợp thu hút đầu tư và sử dụng các nguồn lực vào phát triển sinh vật cảnh; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, phát triển tổ chức Hội Sinh vật cảnh thành phố.

         

                                                                                                         Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 3313    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm