SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
1
4
3
8
4
Chương trình - báo cáo 19 Tháng Tư 2018 9:03:10 CH
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018  (12/03/2018)
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2017, ngành xác định nhiệm vụ thực hiện cải cách ...
Chương trình công tác cải cách hành chính năm 2018  (01/02/2018)
Năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Mục tiêu tổ chức thực hiện thêm 30 - 40 thủ tục hành chính của ngành trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện thành phố. 100% các văn bản, tài liệu ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (22/11/2017)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở đã ban hành Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, tập trung thực hiện 07 nội dung trọng tâm: công tác chỉ đạo – điều hành và thông tin tuyên truyền, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (22/08/2017)
Danh mục chi tiết các thủ tục hành chính xem tại đây
Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017  (16/02/2017)
Thực hiện Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên ...
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (16/02/2017)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, như sau. I. MỤC TIÊU 1. Xây dựng chương trình cải ...
Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020  (16/02/2017)
Thực hiện Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính ...
Các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt  (06/02/2017)
STT Số quyết định Ngày ban hành Nội dung 1 5702/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 11 năm 2015 Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ nông, lâm và thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 2 ...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 11 thủ tục hành chính.  (03/01/2017)
Qua thời gian chuẩn bị và vận hành thử, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 11 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố
(https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn), cụ thể:
Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh  (17/08/2016)
Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 2064/KH-SNN về triển khai thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 7/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh Với mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách chuyển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm