SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
3
1
8
Chương trình - báo cáo 22 Tháng Ba 2019 9:56:08 SA
Phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2019  (08/03/2019)
Thực hiện Kế hoạch 624/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ban hành Kế hoạch số 530/KH-SNN ngày 01/3/2019 về phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2019. Với mục tiêu của phát động thi đua là thực hiện đạt ...
Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019  (04/03/2019)
Thực hiện Quyết định số 3811/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố (từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X); Thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ...
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019  (21/02/2019)
  
Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2018, thành phố ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện ...
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019  (23/01/2019)
Thực hiện Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 178/KH-SNN ngày 18/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, như sau: I. ...
Kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở và các đơn vị trực thuộc  (23/01/2019)
1. Kết quả triển khai (Những mặt đạt được). Căn cứ Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn thành phố; Sở đã ban hành Công văn số 2308/SNN-VP ngày 24/8/2018 về việc thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018  (15/11/2018)
Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, với chủ đề năm 2018 là “Thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thực hiện công ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018  (04/10/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH - Sở đã ban hành Kế hoạch số 3413/KH-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và Quyết định số 82/QĐ-SNN ngày 16/3/2018 về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Trong đó Giám đốc Sở là Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở là Phó ban ...
Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020  (16/06/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 1. Về kế hoạch a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện nghiêm và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: - Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018  (15/06/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH - Sở đã ban hành Kế hoạch số 3413/KH-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. - Tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở (hàng tháng) đều phổ biến, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác cải cách hành chính. Đồng thời Sở đã tổ ...
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018  (12/03/2018)
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2017, ngành xác định nhiệm vụ thực hiện cải cách ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm