SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
5
1
3
2
3
Nông nghiệp công nghệ cao 23 Tháng Năm 2024 5:24:03 CH
Ưu tiên nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp  (28/05/2018)
  
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam. Các hoạt động khuyến nông, chuyển giao công ...
Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (07/05/2018)
  
Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018. Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên ...
Hiệu quả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh  (19/04/2018)
  
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có tiềm lực khoa học - công nghệ lớn với nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cũng như kinh phí cho nghiên cứu, chuyển giao, nhất là đã hình thành, đi vào hoạt động hiệu quả bước đầu Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trại Thực nghiệm và Trình diễn chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel. Thành phố ...
Hỗ trợ 100% lãi suất cho vay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (28/02/2018)
  
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định này có ...
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (25/01/2018)
  
Đó là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018, tổ chức vào ngày 19 tháng 01 năm 2018. Đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị ngành nông nghiệp khẩn trương ...
Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao  (01/12/2017)
  
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6160/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu cụ thể: Đào tạo 20 thạc sĩ, tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các viện, trường trong nước ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm