SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
6
2
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 Tháng Năm 2017 8:45:00 SA

Một số Quyết định thuộc lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm tại công văn số 1986/VP-KT ngày 23 tháng 02 năm 2017 và công văn số 5862/VP-KT ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng UBND thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đến các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, các nhân có liên quan trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện Nghị định và các Quyết định sau:

- Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

- Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi.

- Quyết định số 1399/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y.


Số lượt người xem: 2134    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm