SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
8
3
1
0
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Năm 2016 1:30:00 CH

Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 

 

 

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020. Huyện nông thôn mới phải có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các tiêu chí phải đạt: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Riêng chỉ tiêu tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn (tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục) phải đạt 60% trở lên. 100% tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch (tiêu chí giao thông). 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực – thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường (tiêu chí môi trường). Tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt 2 chỉ tiêu: Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định; Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định. Thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đ.K


Số lượt người xem: 4399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm