SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
6
8
5
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Năm 2015 3:30:00 CH

TPHCM ban hành chính sách VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản

 

 

  Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2015.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (chủ đầu tư) đầu tư sản xuất, sơ chế và xúc tiến thương mại các loại sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, gồm các sản phẩm trồng trọt (rau, quả), chăn nuôi (heo, bò sữa, gia cầm) và thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng). Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp và thủy sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Đối với trồng trọt: Hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất50% chi phí mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất theo quy trình VietGAP. Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, kho chứa nguyên liệu và thức ăn, kho chứa dụng cụ chăn nuôi; máy móc và trang thiết bị phục vụ chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống đạt chuẩn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đối với thủy sản: Hỗ trợ 30% chi phí đầu tư cải tạo ao nuôi, máy móc thiết bị phục vụ nuôi 50% chi phí xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; kho chứa thức ăn, thuốc thú y, hóa chất phục vụ nuôi; kho chứa thiết bị, dụng cụ nuôi. Đối với sơ chế, bảo quản và xúc tiến thương mại: Hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhà sơ chế đóng gói, đầu tư dụng cụ sơ chế, đóng gói100% chi phí xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo thực hành sản xuất tt (GMP), quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).

 

 

 

 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 2472    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm