SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
4
1
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Mười 2020 10:47:42 CH
Xin cho biết loại thức ăn chăn nuôi nào cấm sản xuất – kinh doanh ?  (24/10/2010)
Trả lời: (Theo Thông tư số 08/NN-KNKL/TT, ngày 17/9/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 về quản lý thức ăn chăn nuôi) Tổ chức, cá nhân không được sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu để bán các loại thức ăn chăn nuôi sau đây: 1/ Thức ăn chăn nuôi kém phẩm chất hoặc quá hạn 2/ Thức ăn chăn nuôi không đăng ký hoặc đã bị đình ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm