SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
6
4
4
8
0
Hợp tác phát triển 08 Tháng Năm 2007 8:00:00 SA

Chương trình hợp tác Phát triển nông nghiệp giữa tỉnh Đắc Lắc với Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

Thực hiện kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đăk lăk được ký kết ngày 7/5/2006 giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk lăk, ngày 25/3/2007 Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk lăk đã họp và thống nhất nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn như sau: 

1/ Nội dung và lĩnh vực hợp tác:

1.1/ Hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi:

            - Phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giết mỗ và vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật và sản phẩm động thực vật, thức ăn gia súc.

            - Cung ứng thiết bị kỹ thuật phục vụ trồng trọt, chăn nuôi nhất là bò sữa, bò thịt; cung cấp giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất cao đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân và cơ sở sản xuất, trên cơ sở thoả thuận, hợp đồng.

            - Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, công tác khuyến nông như chuyển giao quy trình công nghệ, kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn giống, lợn thịt...

            - Trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu ( cây, con ) của tỉnh Đăk lăl, ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đăk lăk, tổ chức làm cầu nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nhà đầu tư thành phố tiếp cận, triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển trồng trọt , chăn nuôi trên địa bàn Đăk lăk.

            - Hai địa phương phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin xúc tiến thương mại nông sản tại các hội chợ và trên website phát triển hệ thống tiêu thụ nông sản thông qua các hội chợ và chợ đầu mối của thành phố

1.2/ Hợp tác trong lĩnh vực Lâm nghiệp:

            - Quản lý  bảo vệ rừng, trồng rừng

            - Khai thác vận chuyển, chế biến lâm sản

            - Quản lý và phát triển động vật hoang dã

1.3/ Hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông lâm sản:

            - Trao đổi thông tin về thị trường, giá cả nông lâm sản qua tài liệu, website

            - Phát triển hệ thống, kênh tiêu thụ nông lâm sản

            - Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm về nông nghiệp.

2/ Biện pháp tổ chức thực hiện:

            - Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đăk lăk thống nhất nội dung, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch hợp tác

            - Tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành phố và tỉnh, hướng dẫn các nhà đầu tư lập thủ tục giao thuê đất, lập và triển khai các dự án  đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

            - Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đăk lăk có trách nhiệm chỉ đạo , giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai và tổ chức thực hiện chương trình này.

            - Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức họp để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện: thống nhất kế hoạch giải pháp để tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh và thành phố.


Số lượt người xem: 3366    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm