SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
7
7
3
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 Tháng Bảy 2019 9:10:00 SA

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019, toàn Thành phố phải chuyển động tạo đột phá thực sự trong cải cách hành chính. Đối với tỉ lệ hài lòng còn thấp trong các lĩnh vực như xây dựng, đất đai và các hoạt động liên quan đến kinh doanh, ông đề nghị cần cải thiện để phục vụ người dân tốt hơn, nâng tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, không dừng lại ở mức 41% như hiện nay. Ông cũng đề nghị các đơn vị trên địa bàn Thành phố ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách hành chính như “Hóc Môn trực tuyến”, “Bình Thạnh trực tuyến”...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố tại hội nghị: Năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Thành phố ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện 07 chỉ tiêu, 44 nội dung. Căn cứ kế hoạch của Thành phố, thủ trưởng 29 s - ban - ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước tại đơn vị, địa phương; đồng thời ký cam kết 8 chỉ tiêu tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thành phố (vào ngày 19/02/2019).

Thành phố đã ban hành kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, có 250 tin, bài tuyên truyền trên báo in tập trung về cải cách hành chính theo hướng nêu những ưu điểm, tồn tại của công tác cải cách hành chính, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục. Giới thiệu 665 mô hình về sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện. Ngoài ra, Thành phố tổ chức công bố và trao “Giải thưởng sáng tạo năm 2019” cho 44  công trình, đề tài, tác phẩm, giải pháp, mô hình sáng tạo thuộc 07 lĩnh vực, trong đó có 05 công trình, giải pháp thuộc lĩnh vực cải cách hành chính.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Thành phố hiện có 1.784 thủ tục hành chính đang áp dụng, trong đó 1.473 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 199 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành phố đã tiếp nhận, giải quyết trên 4,3 triệu hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Các đơn vị chủ động thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt trên 80% số lượng được khảo sát.

Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố triển khai đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.  Công bố khung kiến trúc chính quyền điện tử và tiếp tục thúc đẩy xây dựng và triển khai chính quyền điện tử từ thành phố đến cơ sở. Có 807 điểm kết nối vào hệ thống mạng băng thông rộng thành phố (MetroNet) phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp. Hệ thống thư điện tử đang hoạt động ổn định và được các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thông dụng. Đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử tại 760 điểm, với số lượng liên thông văn bản điện tử hơn 4,3 triệu văn bản. Thành phố có 29/29 sở, ban, ngành, 24/24 Ủy ban nhân dân quận - huyện; 322/322 Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn đã công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001 (đạt 100%).

Đ.K


Số lượt người xem: 581    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm