SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
6
0
4
3
1
Chương trình công tác 18 Tháng Mười 2018 3:35:00 CH

Công tác Tổ chức cán bộ tháng 9 năm 2018

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-SNN ngày 21 tháng 9 năm 2018 về bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiển, Trưởng phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ chức vụ Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-SNN ngày 21 tháng 9 năm 2018 về bổ nhiệm Ông Trương Trung Thu, Chuyên viên chính phòng Khoa học và Công nghệ Sở, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.


Số lượt người xem: 326    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm