SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
7
1
3
2
Đảng - đoàn thể 06 Tháng Tám 2018 4:50:00 CH

Hội nghị đảng viên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ V (2015 – 2020)

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đảng viên sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ V (2016 – 2020) và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Xây dựng kế hoạch thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố: Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Nâng cao vai trò cấp ủy Đảng cơ sở trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Và xây dựng kế hoạch thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố: Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Kết quả, Đảng bộ Sở hiện có 13 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận, với tổng số đảng viên 263 đồng chí trên tổng số 1.382 công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, đã kiện toàn, sắp xếp từ 8 phòng xuống còn 6 phòng ban và 17 đơn vị trực thuộc, gồm 6 chi cục chuyên ngành, 4 trung tâm, 3 ban quản lý, 2 doanh nghiệp và Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và 7 chương trình đột phá của thành phố. Tập trung trình thành phố phê duyệt, triển khai thực hiện 21 chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020. GRDP tăng bình quân 5,9%/năm, giá trị sản xuất bình quân tăng 5,9%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 bình quân đạt 450 triệu đồng/ha/năm, tăng 20% so năm 2015: 375 triệu đồng/ha/năm. Tại 56 xã xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn nâng chất, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc thù của thành phố 10/19 tiêu chí và số tiêu chí huyện nông thôn mới đạt bình quân mỗi huyện là 3/9 tiêu chí. Thu nhập bình quân hộ gia đình tại 56 xã đến cuối năm năm 2017 là 49,18 triệu đồng/người/năm, tăng 23,8% so với năm 2014 (39,72 triệu đồng). Việc ban hành các chương trình, cơ chế, chính sách đã giúp cho người dân, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay đã có 406,7 ha diện tích canh tác, tăng 101,3% so với cùng kỳ (202 ha) sản xuất các loại rau ăn lá, quả cung cấp ra thị trường.

Tổng số đảng viên hiện nay là 263 đồng chí, có 190 đồng chí đạt trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Năm 2015 Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh và có 224/227 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 Đảng bộ Sở đạt trong sạch vững mạnh và có 237/241 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2017 Đảng bộ Sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 242/244 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Năm 2016 tuyên dương 26 tập thể, 48 cá nhân; Năm 2017 tuyên dương 15 tập thể, 26 cá nhân và năm 2018 tuyên dương 26 tập thể, 45 cá nhân.

Từ nay đến cuối năm 2020, toàn Đảng bộ Sở đặt mục tiêu phấn đấu 90% đảng viên đạt trình độ chính trị từ trung cấp trở lên; 85% quần chúng tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% chi bộ thực hiện ít nhất 01 giải pháp, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối và 7 chương trình đột phá của thành phố. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác dân vận và hoạt động đoàn thể.   

 

Đặng Kiệt

 


Số lượt người xem: 259    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm