SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
8
2
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26 Tháng Mười Hai 2013 8:10:00 SA

Về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là:

a. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 - Họ tên:              Nguyễn Phước Trung

 - Số điện thoại:    0989757079

 - Địa chỉ email:    nptrung.snn@tphcm.gov.vn

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc Sở hoặc thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Khi được ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền sẽ được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Số lượt người xem: 2447    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm