SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
4
8
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 Tháng Mười 2011 4:45:00 SA

Thông tin tuần 41 (từ ngày 10/10/2011 đến ngày 16/10/2011)


1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011; Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011; Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố….

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2011 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020, tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới tại 58 xã đúng tiến độ; Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa năm 2011:

- Lúa: Đã xuống giống 10.208 ha, đạt 99,48% so với cùng kỳ năm 2010.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng là 3.825 ha, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm 2010.

2.1.2. Vụ Đông Xuân năm 2011 – 2012:

 - Rau: Tổng diện tích gieo trồng 1.015 ha, tăng 25,61% so với cùng kỳ năm 2010.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 329.285 con, tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2010.

- Trâu, bò: Tổng đàn 111.719 con, tăng 1,43% so với cùng kỳ năm 2010; gồm 6.165 con trâu và 105.556 con bò (trong đó có 80.609 con bò sữa, tăng 3,25% so cùng kỳ năm 2010).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 4.319 con, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó 3.732 con dê và 587 con cừu.

2.3. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra sinh vật hại trên đồng ruộng không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho nông dân. Triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, từ đó đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thành phố, không xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh; đồng thời duy trì việc lập chốt kiểm tra tại các điểm nóng, tăng cường hiệu quả hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Diêm nghiệp:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ; phối hợp triển khai đề án nâng cao năng lực hoạt động cho Hợp tác xã Muối Tiến Thành, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

3.2. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 21 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 12 đợt, với 75 lượt người tham gia; kiểm tra sổ ghi chép lâm sản xuất nhập xưởng 14 cơ sở; kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản 13 cơ sở; kiểm tra lâm sản nhập xưởng: 277,692 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 162,57 m3 gỗ tròn; kiểm tra 26 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã và cấp: 01 sổ ghi chép xuất nhập, 02 giấy chứng nhận trại nuôi, 04 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 16 giấy xác nhận nguồn gốc xuất bán nội địa: 2.481 con cá sấu nước ngọt, 400 kg rùa núi vàng, 20 kg rùa hộp trán, 20 kg ba gờ, 110 kg rắn ráo trâu, 300 kg rắn sọc dưa, 2.900 kg rắn ráo thường, 40 kg rắn ri voi, 49 con nhím, 160 con dúi, 14 heo rừng lai, 04 con cầy vòi hương và xuất khẩu: 3.000 tấm da trăn đen; kiểm tra số lượng con giống nhập các trại gây nuôi động vật hoang dã như sau: kỳ đà vân 1.537 kg, kỳ đà hoa 1.385 kg, rùa núi vàng 532 kg, rùa răng 1.050 kg, rùa đất lớn 874 kg, rắn ráo trâu 550 kg, rắn sọc dưa 970 kg, rắn ráo thường 1.120 kg, rắn ri voi 395 kg; ngoài ra còn tổ chức phối hợp với Cảnh sát Môi trường vận động nhân dân giao nộp 03 vượn đen má vàng, 01 con khỉ đít đỏ để chuyển về cứu hộ; lập biên bản vi phạm 02 vụ, tạm giữ 12.160 m3 gỗ tròn thông thường và 27 con cò vạc và 12 kg động vật hoang dã thông thường.

3.3. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 45.087 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 91 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 346.029 con; tiêu độc sát trùng: 110.100 m2, tiêu độc xe ô tô: 3.764 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 4.443 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 224.316 kg, thịt heo: 159.095 kg, thịt gia cầm: 1.375.433 kg, thịt dê cừu: 9.009 kg, phụ phẩm gia cầm: 133 kg, phụ phẩm heo: 18.082 kg.

3.4. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Từ đầu năm 2011 đến nay, đã chứng nhận VietGAP đạt 31 hộ với diện tích 20,6 ha, sản lượng dự kiến 2.814 tấn/năm. Lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 90 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 03 hợp tác xã: Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 03 Giòng, Hợp tác xã Thỏ Việt; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 60,3803 ha, ước tính tương đương 298,35 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 7.897 tấn/năm.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thi triển lãm bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2011 (in ấn tài liệu, xây dựng kịch bản chương trình, làm việc với quận huyện liên quan triển khai lịch trình chấm thi...).

- Thiết kế logo cho Hợp tác xã Trăn Định Thành, chỉnh sửa logo và nhãn hiệu cho Hợp tác xã Đại Lộc, khảo sát các mặt hàng nông sản trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức tập huấn tìm kiếm thông tin và quảng bá sản phẩm qua mạng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã trên đại bàn thành phố.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tình hình vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND đến nay đã có 85 phương án, 11 hộ, tổng vốn vay 36,98 tỷ đồng tập trung ở huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi.

- Tổ chức tập huấn kinh tế tập tại xã Trung An, huyện Củ; tổ chức hội nghị tư vấn và vận động thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nhà Bè.

- Tổ chức hội thảo quy hoạch nuôi chim yếu trong nhà trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục điều tra đào tạo nghề và phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn 52 xã xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại tại 06 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết, khảo sát thu nhập hộ gia đình và điều tra mức sống dân cư, làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT về khảo sát – đánh giá PRA tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai xây dựng đề án tại các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015: triển khai công tác đào tạo nghề, xử lý kết quả điều tra và viết báo cáo thu nhập hộ, xây dựng và hoàn thiện đề án các xã còn lại...

3.6. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 02 cuộc hội thảo về giải pháp phát triển hoa kiểng tại huyện Hóc Môn và phát triển hoa kiểng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn: kỹ thuật trồng rau mầm tại phường Thới An, quận 12; kỹ thuật nuôi cá ông tiên tại phường Hiệp Thành, quận 12.

- Tổ chức cho bà con nông dân tham quan mô hình rau an toàn tại huyện Củ Chi.

- Tổ chức huấn luyện công nghệ sau thu hoạch trên nột số sản phẩm rau, hoa kiểng cho nông dân và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông VAC huyện Bình Chánh.

- Triển khai xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông: mô hình nuôi cá chép Nhật thương phẩm (03 hộ, 0,6 ha) tại xã Bình Lợi, huyn Bình Chánh; mô hình nuôi cá Hồng Kim (2 hộ, 1.000 m2) tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức; mô hình trồng khổ qua, dưa leo an toàn theo quy trình VietGAP ( 14 hộ, 4,7 ha ) tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

3.7. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch và gắn số tai cho bò sữa, thực hiện được 83 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 5.013 con, đạt 83,55% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 765 con.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất bò sữa nông hộ, đã thực hiện 76 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 3.878 con, đạt 96,95% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 642 con.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa, đã thực hiện 08 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.957 con, đạt 97,85% kế hoạch năm.

      - Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa nông hộ, đã thực hiện 34 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.870 con, đạt 93,50% kế hoạch năm. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai cân đo, giám định bò sữa (thực hiện được 132 con) để phục vụ cho Hội thi giống bò sữa năm 2011.

      - Tiếp tục theo dõi tính thích nghi 04 giống hoa Đồng Tiền trong nhà kính (hiện đang ra hoa, sinh trưởng và phát triển tốt), các giống rau mới (cà chua, ớt và cải thìa); thu thập bộ sưu tập giống với các giống hoa kiểng và sưu tập, chăm sóc 05 giống hoa sứ cánh kép tại Cơ sở Nhị Xuân, huyện Hóc Môn.

- Tiếp tục thử nghiệm giống lúa, khổ qua, dưa leo... với diện tích 10.000 m2, trong đó thử nghiệm rau 8.000 m2, lúa 2.000 m2 tại các xã nông thôn mới: xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ và xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

3.8. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 2.144,9 kg, sản phẩm động vật thủy sản 10.032,7 kg, cá cảnh 180.927 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 7.358 kg thức ăn công nghiệp; 3.270.775 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn; 64.581 kg chất bổ sung vào thức ăn; 1.647.582 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Số lượt người xem: 3539    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm