SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
2
9
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng Mười 2011 10:55:00 SA

Thông tin tuần 40 (từ ngày 03/10/2011 đến ngày 09/10/2011)

-


1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011; Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011; Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố….

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2011 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015; Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020, tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới tại 58 xã đúng tiến độ; Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Mùa năm 2011:

- Lúa: Đã xuống giống 10.193 ha, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2010.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng là 3.825 ha, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm 2010.

2.1.2. Vụ Đông Xuân năm 2011 – 2012:

 - Rau: Tổng diện tích gieo trồng 397 ha, tăng 2,31% so với cùng kỳ năm 2010.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 328.598 con, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2010.

- Trâu, bò: Tổng đàn 110.586 con, tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2010; gồm 6.005 con trâu và 104.583 con bò (trong đó có 79.866 con bò sữa, tăng 2,33% so cùng kỳ năm 2010).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 4.319 con, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó 3.732 con dê và 587 con cừu.

2.3. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra sinh vật hại trên đồng ruộng không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho nông dân. Triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, từ đó đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thành phố, không xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh; đồng thời duy trì việc lập chốt kiểm tra tại các điểm nóng, tăng cường hiệu quả hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Diêm nghiệp:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ; phối hợp triển khai đề án nâng cao năng lực hoạt động cho Hợp tác xã Muối Tiến Thành, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

3.2. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 17 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 07 đợt, với 69 lượt người tham gia; kiểm tra sổ ghi chép lâm sản xuất nhập xưởng 18 cơ sở; kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản 33 cơ sở; kiểm tra lâm sản nhập xưởng: 5.964,622 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 5.964,622 m3 gỗ tròn; kiểm tra 29 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã và cấp: 03 giấy chứng nhận trại nuôi, 07 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 10 giấy xác nhận nguồn gốc để xuất bán nội địa: 450 con cá sấu nước ngọt, 40 con rùa hộp trán vàng, 320 kg rùa núi vàng, 110 kg rùa đất lớn, 20 kg rùa núi viền, 33 kg rùa sa nhân, 60 kg rùa sê pôn, 780 kg rắn ráo trâu, 1.050 kg rắn sọc dưa, 600 kg rắn ráo thường, 600 kg rắn ri voi, 30 kg rắn ri cá, 16 con nhím, 10 con dúi, 400 kg kỳ đà vân và xuất khẩu: 23 sản phẩm chế từ da trăn; lập biên bản vi phạm 04 vụ và xử lý 03 vụ, tạm giữ 3,922 m3 gỗ tròn thông thường và tịch thu 0,920 m3 gỗ xẻ quý hiếm, 98 kg địa sâm.

3.3. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 44.743 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 109 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 366.962 con; tiêu độc sát trùng: 163.277 m2, tiêu độc xe ô tô: 3.667 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 2.776 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 186.654 kg, thịt heo: 158.348 kg, thịt gia cầm: 1.372.672 kg, thịt dê cừu: 5.925 kg, phụ phẩm gia cầm: 126 kg, phụ phẩm heo: 14.695 kg.

3.4. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Từ đầu năm 2011 đến nay, đã chứng nhận VietGAP đạt 31 hộ với diện tích 20,6 ha, sản lượng dự kiến 2.814 tấn/năm. Lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 87 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 03 hợp tác xã: Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 03 Giòng, Hợp tác xã Thỏ Việt; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 59,6803 ha, ước tính tương đương 298,35 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 7.827 tấn/năm.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thi triển lãm bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2011 (in ấn tài liệu, làm việc các đơn vị về hợp đồng tài trợ, làm việc với quận huyện liên quan triển khai vòng sơ tuyển...).

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, hướng dẫn quản lý, điều hành website cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản của thành phố.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP thuộc Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP-BPD) tại các xã Tân Thới Nhì, xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tình hình vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND đến nay đã có 62 phương án, 95 hộ, tổng vốn vay 19,112 tỷ đồng tập trung ở huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi.

- Tổ chức triển khai nội dung kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Tư vấn và hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã mây tre lá, hợp tác xã hoa lan ở huyện Củ Chi

- Tổ chức tập huấn kinh tế tập thể tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và quận 12 tiến hành khảo sát tình hình thực tế và xây dựng các chính sách di dời đối với các hộ dân thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan, khảo sát, học tập mô hình làng nghề, mô hình chế biến bảo quản nông lâm thủy sản tại thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại tại 06 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết, khảo sát thu nhập hộ gia đình và điều tra mức sống dân cư tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai xây dựng đề án tại các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 09 xã còn lại của huyện Củ Chi thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới và ký hợp đồng xây dựng đề án; Làm việc với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới 09 xã còn lại của huyện Củ Chi về công tác triển khai xây dựng đề án nông thôn mới và triển khai công tác đào tạo nghề tại các xã. Xử lý kết quả điều tra và viết báo cáo thu nhập hộ tại 30 xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố...

3.6. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 02 cuộc hội thảo: giới thiệu các mô hình hiệu quả và giải pháp phục vụ công tác giảm hộ nghèo tăng hộ khá tại huyện Bình Chánh; mô hình phát triển hoa kiểng trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Tổ chức huấn luyện công nghệ sau thu hoạch trên nột số sản phẩm rau, hoa kiểng cho nông dân và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông VAC huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ.

- Triển khai xây dựng các mô hình mới: mô hình trồng ổi xá lỵ (05 hộ, 1.5 ha) tại xã Trung An, huyn Củ Chi; mô hình trồng rau ăn quả theo quy trình VietGAP (15 hộ, 5 ha) tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; 02 mô hình nuôi cá rô phi bán thâm canh cho các hộ xóa đói giảm nghèo (3 hộ, 1 ha) tại xã Long Thới và xã Phước Lộc của huyện Nhà Bè; mô hình trồng lan Dendrobium cắt cành (4 hộ, 2.500 m2) tại các xã: Phước Lộc, Long Thới, Hiệp Phước của huyện Nhà Bè.

3.7. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch và gắn số tai cho bò sữa, thực hiện được 105 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 4.930 con, đạt 82,17% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 765 con.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất bò sữa nông hộ, đã thực hiện 114 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 3.802 con, đạt 95,05% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 642 con.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa, đã thực hiện 16 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.949 con, đạt 97,45% kế hoạch năm.

      - Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa nông hộ, đã thực hiện 23 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.836 con, đạt 91,80% kế hoạch năm. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai cân đo, giám định bò sữa (thực hiện được 124 con) để phục vụ cho Hội thi giống bò sữa năm 2011.

      - Triển khai thu thập số liệu đợt IV các chỉ tiêu di truyền của đàn heo giống các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Tính đến nay đã thu thập số liệu 4 đợt, với hơn 5.400 lượt con, đã tổng hợp kết quả xử lý chuyển giao đến xí nghiệp chăn nuôi heo, dựa trên các tính trạng nổi trội về mặt di truyền theo kết quả phân tích theo phương pháp BLUP để làm cơ sở nhân giống.

- Tiếp tục theo dõi tính thích nghi 04 giống hoa Đồng Tiền trong nhà kính (hiện đang ra hoa, sinh trưởng và phát triển tốt), các giống rau mới (cà chua, ớt và cải thìa); thu thập bộ sưu tập giống với các giống hoa kiểng và sưu tập, chăm sóc 05 giống hoa sứ cánh kép tại Cơ sở Nhị Xuân, huyện Hóc Môn.

- Tiếp tục thử nghiệm giống lúa, khổ qua, dưa leo... với diện tích 10.000 m2, trong đó thử nghiệm rau 8.000 m2, lúa 2.000 m2 tại các xã nông thôn mới: xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ và xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Số lượt người xem: 3899    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm