SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
5
8
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng Mười 2011 10:25:00 SA

Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2011-2014)

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Trung chủ trì Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2011 - 2014).


        Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 02 năm (2009 – 2011) và kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Nông nghiệp và PTNT (2011 – 2014), các báo cáo tham luận của Chi cục Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ thủy lợi.

           

Toàn Sở Nông nghiệp và PTNT có 18 đơn vị trực thuộc, với trên 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm. Trong 02 năm qua (2009 – 2011) phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Nông nghiệp và PTNT được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, tổ chức quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Ủy ban nhân dân Thành phố đến cấp ủy, ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể: Chỉ thị 10/CT-TU ngày 14/5/2003 của Thành ủy Thành phố về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Trong đó, nhấn mạnh trách nhiệm của cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ nội bộ, công tác quốc phòng toàn dân, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khắc phục tư tưởng thờ ơ, thiếu tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở nơi làm việc và nơi cư trú. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, kiện toàn, tổ chức, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là cán bộ chủ chốt và đảng viên đã được quán triệt đầy đủ, đồng thời là người gương mẫu, thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.

 

              Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đồng tình ủng hộ. Hàng năm, trong quý I các đơn vị đã tiến hành Hội nghị cán bộ công chức, nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất để tập hợp, động viên cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tham gia giữ gìn trật tự nơi lao động, công tác và cư trú. Kết hợp chặt chẽ cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, phong trào vận động đóng góp quỹ vì người nghèo, thiên tai bão lụt… chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động; kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng yên tâm công tác, góp phần chung vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua 02 năm thực hiện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở; được Giám đốc Công an Thành phố tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2011 – 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Ủy ban nhân dân Thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các đoàn khách vào làm việc tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị theo quy định; tăng cường công tác phối hợp trao đổi tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự giữa các cơ quan với Công an Thành phố; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

 

                                                                                                                                                                                            

Đ.K

Số lượt người xem: 8049    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm