SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
9
9
9
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 Tháng Ba 2008 2:15:00 CH

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2007 - nhiệm vụ, giải pháp năm 2008

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2008. Tài liệu gồm 13 Báo cáo tổng kết năm 2007 và kế hoạch 2008 (217 trang) của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh


 DANH MỤC TÀI LIỆU

1.      Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2007 - Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoach năm 2008 (16/BC-SNN-KHTC). Download.

2.      Quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố (25/QĐ-SNN-VP). Download.

3.      Chương trình nhiệm vụ công tác Quý I năm 2008 (100/SNN-VP). Download.

4.      Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 (16 /BC-PCLB). Download.

5.      Báo cáo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2007. Download.

6.      Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007 (08/BC-SNN-NN). Download.

7.      Báo cáo tình hình thực hiện công tác chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2007 và phương hướng công tác năm 2008 (15/BC-SNN-NN). Download.

8.      Báo cáo kết quả thực hiện chương trình rau an toàn năm 2007 và kế hoạch năm 2008 (14/BC-SNN-NN). Download.

9.      Báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL) hại lúa năm 2007 (06/BC-CCBVTV). Download.

10.  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007, phương hướng ngành thủy sản thành phố năm 2008 (17/BC-SNN-TS). Download.

11.  Báo cáo kết quả năm 2007 và kế hoạch hội nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngành nông nghiệp và PTNT Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (168/SNN-TTTV). Download.

12.  Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển nông thôn năm 2007 và phương hướng công tác năm 2008 (06/BC-CCPTNT). Download.

13.  Báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng tiêu thụ năm 2007 (5/BC/TTTVHTNN). Download.

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.HCM


Số lượt người xem: 3140    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm