SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
3
3
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 Tháng Chín 2011 9:15:00 SA

Thông tin tuần 35 (từ ngày 29/8/2011 đến ngày 04/9/2011)

-


 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND ngày 17/3/2011 về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011; Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 10/02/2011 về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011; Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 09/4/2011 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 19/2011/CT-UBND ngày 21/5/2011 về triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2011 trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2011 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020, tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới tại 28 xã đúng tiến độ; triển khai thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình trọng điểm của ngành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (vụ Mùa năm 2011):

- Lúa: Đã xuống giống 5.290 ha, tăng 56,13% so với cùng kỳ năm 2010.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng là 2.791 ha, đạt 96,4% so với cùng kỳ năm 2010.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 320.896 con, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2010.

- Trâu, bò: Tổng đàn 112.302 con, tăng 2,13% so với cùng kỳ năm 2010; gồm 5.915 con trâu và 106.389 con bò (trong đó có 81.342 con bò sữa, tăng 4,31% so cùng kỳ năm 2010).

- Dê, cừu:  Tổng đàn: 4.319 con, tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó 3.732 con dê và 587 con cừu.

- Gà (chăn nuôi tập trung): 137.252 con.

2.3. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra sinh vật hại trên đồng ruộng không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho nông dân. Triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, từ đó đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thành phố, không xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh; đồng thời duy trì việc lập chốt kiểm tra tại các điểm nóng, tăng cường hiệu quả hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Diêm nghiệp:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ; phối hợp triển khai đề án nâng cao năng lực hoạt động cho Hợp tác xã Muối Tiến Thành, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

3.2. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

- Tổ chức sản xuất cây giống phân tán năm 2011 là 250.000 cây các loại, đã xuất cho 53 đơn vị nhận cây về trồng 242.700 cây; chăm sóc 6.037 cây trồng cảnh quan tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, quận 9; tiếp tục nâng cấp Trạm Thực nghiệm lâm nghiệp Tân Tạo, trồng chuyển hóa - tu bổ rừng Bình Chánh, chăm sóc cây Vườn Thực vật Củ Chi, triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cần Giờ; tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 41.634,04 ha.

- Tổ chức 19 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 05 đợt, với 72 lượt người tham gia; kiểm tra sổ ghi chép lâm sản xuất nhập xưởng 13 cơ sở; kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản 32 cơ sở; kiểm tra lâm sản nhập xưởng: 98,736 m3 gỗ xẻ và 8,56 m3 gỗ gió bầu; đóng búa kiểm lâm 58,257 m3 gỗ; kiểm tra 17 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, cấp 06 giấy phép vận chuyển đặc biệt và 10 giấy xác nhận nguồn gốc để làm thủ tục xuất bán nội địa: 200 con cá sấu nước ngọt, 70 kg rùa núi viền, 83 kg rùa đất lớn, 50 kg rùa răng, 15 kg rùa hộp trán vàng, 10 kg rùa sa nhân, 10 kg rùa sê pôn, 622 kg rắn ráo trâu, 112 kg rắn hổ mang thường, 322 kg rắn sọc dưa, 1.950 kg rắn ráo thường, 381 kg rắn ri voi, 03 kg rắn ri cá, 75 con nhím, 33 con cầy vòi hương; cấp 01 giấy xác nhận làm thủ tục xuất khẩu: 200 tấm da trăn đen; gắn 2.000 mã số thẻ cites cho 2.000 con cá sấu xuất khẩu; lập biên bản vi phạm 03 vụ và xử lý 01 vụ, tạm giữ 706 kg địa sâm.

3.3. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 43.139 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 85 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 364.783 con; tiêu độc sát trùng: 165.670 m2, tiêu độc xe ô tô: 3.627 chiếc, tiêu độc xe hai bánh: 2.771 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 206.228 kg, thịt heo: 108.180 kg, thịt gia cầm: 1.353.499 kg, thịt dê cừu: 1.796 kg, phụ phẩm gia cầm: 21.347 kg, phụ phẩm heo: 6.455 kg.

3.4. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Lũy kế từ đầu chương trình đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 83 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 03 hợp tác xã: Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Ngã 03 Giòng, Hợp tác xã Thỏ Việt; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 56,7203 ha, ước tính tương đương 287,07 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 7.426 tấn/năm.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thi triển lãm bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2011 (làm việc với Ban Tư vấn hội thi và tiến hành soạn thảo các nội dung điều lệ hội thi, tài liệu tập huấn và làm việc các công ty tài trợ hội thi).

- Làm việc với các đơn vị: Cơ sở cá dứa Năm Ốm, Hợp tác xã Thuận Yến về công tác thiết kế logo, xây dựng website.

- Khảo sát giá các mặt hàng nông sản, xây dựng kế hoạch khảo sát và điều tra hợp tác xã, trang trại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp, tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố cho cán bộ quận 12 và cán bộ, nông dân xã An Phú và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

- Hướng dẫn các quận, huyện triển khai cho vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, đến nay có 28 phương án, 46 hộ vay vốn, với vốn vay 8,258 tỷ đồng.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại tại 06 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các nội dung của đề án tại 22 xã nông thôn mới và triển khai công tác thành lập Ban quản lý nông thôn mới tại 30 xã khác trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tại 06 xã nông thôn mới giai đoạn 2009 – 2012; triển khai công tác điều tra ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố; đề xuất Thành phố khen thưởng về mô hình phát triển ngành nghề có hiệu quả tại các xã nông thôn mới.

3.6. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 2.841,5 kg, sản phẩm động vật thủy sản 22.537,2 kg, cá cảnh 306.869 con, cá cờ 6.673 kg.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 51.920 kg thức ăn công nghiệp; 434.060 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn; 26.400 kg chất bổ sung vào thức ăn; 219.384 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: 02 chiếc (kiểm tra hàng năm), 02 chiếc (cấp giấy phép kiểm tra, gia hạn giấy phép).

3.7. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển, lập lý lịch và gắn số tai cho bò sữa, thực hiện được 125 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 4.268 con, đạt 71,13% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 740 con.

- Khảo sát khả năng sinh sản, phối giống, năng suất bò sữa nông hộ, đã thực hiện 122 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 3.144on, đạt 78,6% kế hoạch năm, trong đó các xã nông thôn mới là 630 con.

- Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa, đã thực hiện 120 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.837 con, đạt 91,85% kế hoạch năm.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa nông hộ, đã thực hiện 70 con, lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện được 1.516 con, đạt 75,8% kế hoạch năm.

- Tổ chức thu thập số liệu đợt 4 các chỉ tiêu sinh sản, sinh trưởng, độ dày mở lưng, số con sơ sinh/ổ, trọng lượng 90 ngày tuổi… đàn heo giống tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh; triển khai các quy trình thủ tục chứng nhận thí điểm chất lượng giống heo theo phương pháp BLUP tại các xí nghiệp chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục theo dõi tính thích nghi 04 giống hoa Đồng Tiền, các giống rau mới (cà chua, ớt và cải thìa); thu thập bộ sưu tập giống với các giống hoa kiểng và sưu tập, chăm sóc 05 giống hoa sứ cánh kép tại Cơ sở Nhị Xuân, huyện Hóc Môn.

       

- Tiếp tục theo dõi giống cây trồng tại các xã nông thôn mới: 05 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 và 02 giống lúa OM 4900, Nàng hoa 9 với diện tích 1.000 m2 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (đã tiến hành thu hoạch và hội thảo giới thiệu cho nông hộ); 06 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (đang tổ chức thu hoạch ở giai đoạn cuối); 05 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (cây đang trong giai đoạn ra hoa); 05 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (đang tổ chức thu hoạch); 05 giống khổ qua với diện tích 1.000 m2 tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (đã tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu cho nông hộ).

Số lượt người xem: 3783    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm