SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
8
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 Tháng Tư 2007 2:35:00 CH

Thông tin tháng 03/2007

Trong tháng 3/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

   

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch cúm gia cầm; kiểm tra công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007:

- Lúa: Diện tích gieo trồng tính đến nay là 7.647,5 ha, đạt 84,88 % so với cùng kỳ năm trước, diện tích thu hoạch 704 ha.

- Rau: Diện tích thực hiện từ đầu vụ đến nay là 3.392 ha, đạt 108 % so với cùng kỳ năm trước.

2.1.2/ Tình hình sinh vật hại cây trồng:

- Trên lúa:

+ Rầy nâu: Tổng diện tích lúa nhiễm rầy nâu đến nay là 929,7 ha (mật số phổ biến từ 100 - 500 con/m2).

+ Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tính đến nay là 118,8 ha, bao gồm 99,2 ha tại huyện Củ Chi; 9,7 ha tại quận 9 và 9,9 ha tại huyện Hóc Môn. Đã xử lý lúa nhiễm bệnh 118,8 ha.

- Trên rau: do chủ động phòng trị kịp thời nên trong tháng không phát sinh thêm diện tích rau nhiễm các sinh vật gây hại.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định trong tháng qua. Chi cục Thú y tiếp tục phối hợp với các đoàn công tác liên ngành thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động giết mổ, chế biến, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

2.2.2/ Tình hình dịch lở mồm long móng trên gia súc:

Từ đầu tháng 03/2007 đến nay đã phát hiện 10 trường hợp (hộ chăn nuôi nhỏ lẻ) gia súc nhiễm bệnh lở mồm long móng tại huyện Củ chi, nguyên nhân không khai báo tiêm phòng do chưa đến tuổi tiêm phòng, việc tiêm phòng bổ sung lại không kịp thời.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

          Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a/ Heo: Tổng đàn kiểm tra là 374.381 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 36.882 con, gồm: Xí nghiệp Gò Sao 12.852 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 12.931 con, Trại Tân Trung 4.146 con, Xí nghiệp Giống cấp I 3.112 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con.

- Nuôi tại hộ dân: 337.499 con, với số hộ chăn nuôi là 15.639 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn kiểm tra là 108.064 con, trong đó có 4.935 con trâu, 103.129 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.679 con bò, gồm: Trại Tân Thắng 120 con, Trại An Phú 3.476 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con.

- Nuôi tại hộ dân: 103.930 con, trong đó có 4.934 con trâu, 98.996 con bò, số hộ chăn nuôi là 20.752 hộ.

- Xí nghiệp Delta: 454 con bò sữa và 01 con trâu.

c/ Dê: Tổng đàn 8.318 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.110 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 6.208 con (phân bố tại các quận 2, 8, 9, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp và các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè).

d/ Cừu: Tổng đàn 285 con, được nuôi tại các hộ dân (quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè).

2.2.4/ Công tác tiêm phòng:

Kết quả công tác tiêm phòng gia súc đợt I/2007 tính đến nay như sau:

+ Trên đàn heo: Tổng đàn kiểm tra 374.381 con, đã thực hiện:

- Tiêm phòng FMD: 243.542 con.

- Tiêm phòng dịch tả: 111.341con.

- Tiêm phòng THT: 55.141 con.

- Tiêm phòng thương hàn: 54.958 con.

+ Trên đàn trâu, bò: Tổng đàn kiểm tra 108.064 con, đã thực hiện:

- Tiêm phòng FMD: 17.251 con.

- Tiêm phòng THT: 18.023 con.

2.3/ Nuôi trồng và khai thác thủy sản:

- Nuôi trồng: Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng từ đầu năm đến nay đạt 6.501 tấn, đạt 17,52% so với kế hoạch năm 2007, đạt 118,76% so với cùng kỳ.

Trong tháng, tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ đã triển khai mô hình thí điểm ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tôm tốt (GAP).

- Khai thác: Sản lượng khai thác thủy sản từ đầu năm đến nay (chủ yếu được nuôi từ cuối năm 2006) đạt khoảng 5.600 tấn, đạt 28% so với kế hoạch năm 2007, đạt 88,89% so với cùng kỳ.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Hoạt động kiểm lâm:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 535 lượt người (lũy kế từ đầu năm đến nay 2.618 người); cung cấp 34 văn bản quy phạm pháp luật cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản.

- Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng: Tổ chức 60 lượt tuần tra bảo vệ rừng, lập 03 biên bản kiểm tra khai thác rừng và vận chuyển địa sâm trái phép (thiệt hại 51 cây đước = 10,5 ster). Trong tháng đã xảy ra 3 vụ cháy thiệt hại 2,4 ha rừng chồi bạch đàn; 0,6 ha cây tràm và hơn 10 ha trảng cỏ; tuy nhiên, do được phát hiện và khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn và không cháy lan đến rừng phòng hộ.

- Quản lý lâm sản và động vật hoang dã: Kiểm tra 72 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm đến nay 296 cơ sở); kiểm tra lâm sản nhập xưởng 6.534,88 m3 gỗ các loại (lũy kế từ đầu năm đến nay 35.194,05 m3); đóng búa kiểm lâm 6.455,667 m3 gỗ các loại (lũy kế từ đầu năm đến nay 27.306,706 m3). Trong quý I/2007, đã tổ chức 22 lượt kiểm tra và quản lý động vật hoang dã và cấp 16 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho các doanh nghiệp bán nội địa 8.558 con cá sấu.

- Công tác pháp chế, thanh tra: Trong tháng phát hiện 18 trường hợp vi phạm hành chính (lũy kế từ đầu năm đến nay 75 trường hợp); thu nộp ngân sách 14.304.000 đồng (lũy kế từ đầu năm đến nay 249.333.000 đồng).

3.2/ Công tác phát triển lâm nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch điều tra đánh giá cây kiểng có nguồn gốc từ cây rừng trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức triển khai vận hành thiết bị phòng thí nghiệm, phương án sử dụng nhà lưới và nhà kính của khu dự án Tân Tạo.

- Làm việc với Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè về thực hiện Chỉ thị 38 trồng rừng phòng hộ môi trường theo quy hoạch của huyện.

- Công tác gieo ươm cung cấp cây trồng phân tán: Đến nay đã nghiệm thu 39.800 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ cho kế hoạch cung cấp cây phân tán năm 2007.

 3.3/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Đến nay đã thực hiện được 950 con, đạt 15,83 % so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: Đến nay đã thực hiện được 1600 liều, đạt 13,33 % so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Đến nay đã thực hiện được 230 con, đạt 23 % kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Đến nay đã thực hiện được 700 con, đạt 70,0 % kế hoạch năm 2007.

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch thủy sản nội địa: Trong tháng thực hiện 23 triệu con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 75,13 triệu con, đạt 9,4 % kế hoạch năm 2007, đạt 168,8 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn: Trong tháng thực hiện được 5.518 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 12.787 tấn, đạt 19,7 % kế hoạch năm 2007, đạt 366,7 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra hóa chất, chế phẩm: Trong tháng thực hiện 1.379 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.149,7 tấn, đạt 19,7 % kế hoạch năm 2007, đạt 71,2 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu: Trong tháng thực hiện 519 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.099 tấn, đạt 27,5 % kế hoạch năm 2007, đạt 76,9 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch cá cảnh xuất khẩu: Trong tháng thực hiện 339.000 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.011.000 con, đạt 28,9 % kế hoạch năm 2007, đạt 144,4 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch cá cảnh nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 1.900 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 21.760 con, đạt 14,5 % kế hoạch năm 2007, đạt 30,9 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch giống thủy sản nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 420.000 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 880.000 triệu con, đạt 5,9 % kế hoạch năm 2007, đạt 21,6 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch động vật thủy sản nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 3.248 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 6.912 con, đạt 34,6 % kế hoạch năm 2007, đạt 175,1 % so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra điều kiện kinh doanh thủy sản: Trong tháng kiểm tra 1 cơ sở, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 12 cơ sở, đạt 8 % kế hoạch năm 2007, đạt 75 % so với cùng kỳ năm trước.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: Trong tháng thực hiện 32 chiếc, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 76 chiếc, đạt 10,9 % kế hoạch năm 2007, đạt 63,3 % so với cùng kỳ năm trước.

3.5/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Sài gòn Co.op) khảo sát các hợp tác xã thuộc huyện Hóc Môn, Củ Chi nhằm phát triển những hợp tác xã nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất rau an toàn và làng nghề nông thôn.

- Khảo sát, thu thập số liệu, lập đề cương chi tiết xây dựng đề án quy hoạch phát triển làng hoa, cây kiểng tại quận Thủ Đức.

- Khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa các xã Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú Trung và An Nhơn Tây để phục vụ cho việc xây dựng đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các xã.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè thực hiện công tác quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn huyện Cần Giờ (1.400 hộ) và Nhà Bè (418 hộ).

-  Tư vấn, hỗ trợ thành lập Hợp tác xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; thu thập số liệu Hợp tác xã Xuân Lộc, quận 12; góp ý đề án làng nghề hoa kiểng của Hợp tác xã Hà Quang.

- Tổ chức hội thi “An toàn - Vệ sinh lao động” lần thứ I, năm 2007.

- Trong quý I/2007, các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn đã phê duyệt 22 đề án cho trên 540 hộ dân được vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND, với tổng số vốn vay gần 40 tỉ đồng, phục vụ việc đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (trong đó: Nhà Bè 17 đề án, Cần Giờ 02 đề án, Bình Chánh 01 đề án, Hóc Môn 02 đề án). Như vậy, kể từ khi có Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND đến nay, các quận huyện đã phê duyệt 81 phương án cho 1.765 hộ vay vốn 178,5 tỉ đồng (trong đó có hỗ trợ lãi suất: 122,78 tỉ đồng).

3.6/ Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn các xã Bình Lợi, Phong Phú (huyện Bình Chánh); xã Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi) để phục vụ cho việc xây dựng đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các xã.

- Tổ chức khóa huấn luyện về “Đánh giá viên nội bộ - EurepGap” (trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Công ty TNHH Metro Cash&Carry Việt Nam).

3.7/ Hoạt động Khuyến nông:

- Xây dựng và triển khai  các mô hình phục vụ chuyển đổi ở các xã điểm như nuôi thỏ sinh sản, cá lăng tại huyện Bình Chánh; nuôi tôm sú, cua, cá chẽm tại huyện Nhà Bè; nuôi thủy sản, cá lăng, trình diễn máy xới mini tại huyện Củ Chi; trồng lan, trồng rau an toàn, nhân giống hạt củ cải trắng, trồng sen lấy hạt tại quận 9, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

- Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai như trồng chanh Limca, nuôi thỏ sinh sản tại quận 12; nuôi tôm càng xanh tại huyện Cần Giờ; mô hình trình diễn xây dựng khẩu phần thức ăn phù hợp với vùng nguyên liệu tại huyện Củ Chi; ủ phân trồng rau an toàn tại quận 12; các mô hình ở các trường, trung tâm cai nghiện ma túy…

- Thành lập Phòng Dịch vụ khuyến nông, bước đầu đi vào hoạt động.

3.8/ Hoạt động Phòng chống lụt bão:

- Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2006, triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2007 trên địa bàn thành phố.

- Triển khai công tác cảnh báo, phòng tránh nguy cơ sạt lở đất ven sông, rạch, bờ biển.

4/ Nhận xét – Đánh giá:

- Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007 phát triển ổn định, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với những mô hình sản xuất mới, hiệu quả.

- Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từ 13 xã điểm chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành, tiến tới xây dựng đề án chuyển đổi tại một số xã khác trên địa bàn thành phố.

- Công tác xúc tiến thương mại, hợp tác được tăng cường; việc phối hợp với hệ thống Metro Cash & Carry và Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op) sẽ góp phần giới thiệu và tiêu thụ các mặt hàng nông sản của thành phố.

- Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường để thu hút các tổ chức nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và bước đầu đã có một số kết quả khả quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp, nông hộ, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thương trường.

5/ Chương trình công tác tháng 4/2007:

Trong tháng 04/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung chỉ đạo điều hành các mặt công tác sau đây:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, chính sách về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố và các chương trình mục tiêu trọng điểm của ngành giai đoạn 2006 – 2010; từng bước xây dựng và triển khai đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại một số xã khác.

2/ Tiếp tục chỉ đạo duy trì công tác theo dõi diễn biến, chỉ đạo công tác phòng chống cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; an toàn vệ sinh thực phẩm; theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Đông Xuân 2006 – 2007, đảm bảo thu hoạch theo đúng tiến độ.

4/ Tập trung theo dõi, giám sát các vùng nuôi tôm sạch theo tiêu chuẩn GAP tại Cần Giờ, chuẩn bị cho đợt thả nuôi chính vụ vào cuối quí I/2007.

5/ Chuẩn bị và tổ chức Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

6/ Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; triển khai dự án hệ thống thông tin thị trường nông sản, duy trì công tác cung cấp thông tin thị trường tại các chợ đầu mối; đẩy mạnh hợp tác với Metro Cash & Carry, Saigon Co.op để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố.

7/ Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố.

8/ Tiếp tục thực hiện việc thanh, kiểm tra các dự án xây dựng cơ bản; công khai các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trên website của Sở.


Số lượt người xem: 2465    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm