SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
1
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Tư 2007 2:35:00 CH

Thông tin tuần từ 26/03/2007 đến ngày 01/04/2007

Trong tuần lễ từ 26/03/2007 đến ngày 01/04/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc, dịch cúm gia cầm; kiểm tra công tác phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007:

- Lúa Đông Xuân: Diện tích đã sạ cấy đến nay là 7.647,48 ha, đạt 84,12% so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch 1.797 ha.

- Rau vụ Đông Xuân: Trong tuần thực hiện 74 ha, cộng dồn từ đầu vụ là 3.580 ha, đạt 105,9% so với cùng kỳ năm trước.

2.1.2/ Tình hình sinh vật hại cây trồng:

- Trên lúa:

+ Rầy nâu: Tổng diện tích lúa nhiễm rầy nâu là 808,2 ha, mật độ phổ biến từ 100 - 500 con/m2, tuổi 3 đến tuổi 5.

+ Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tính đến nay là 118,8 ha, bao gồm 99,2 ha tại huyện Củ Chi, 9,7 ha tại quận 9 và 9,9 ha tại huyện Hóc Môn. So với tuần trước, diện tích nhiễm bệnh không tăng.

Đã xử lý lúa nhiễm bệnh 118,8 ha.

- Trên rau: Tuần qua, không phát sinh thêm diện tích rau nhiễm các sinh vật gây hại.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố ổn định. Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 91 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 1.502 con gà, 246 con vịt sống, 1550 con chim cút và chim kiểng; 49 con và 291,8 kg thịt gia cầm tươi, 10.218 quả trứng gà, vịt.

2.2.2/ Tình hình dịch lở mồm long móng trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc trên địa bàn thành phố trong 03 tuần qua ổn định. Hiện các quận huyện đang tiếp tục triển khai tiêm phòng tại các xã phát sinh ổ dịch trong thời gian qua và các khu vực xung quanh.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

          Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 28/03/2007 như sau:

a/ Heo: Tổng đàn 392.375 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 37.396 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 13.003 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 12.931 con, Trại Tân Trung 4.146 con, Xí nghiệp Giống cấp I 3.475 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 354.979 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 15.840 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 108.310 con, trong đó có 4914 con trâu, 103.396 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.679 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 120 con, Trại An Phú 3.476 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 104.176 con, trong đó có 4.913 con trâu, 99.263 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 454 con bò và 01 con trâu.

c/ Dê: Tổng đàn 8.278 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.112 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 6.166 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 285 con.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo: 54.328 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò: 320 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê: 150 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm: 253.920 con.

   + Tiêu độc sát trùng: 147.686 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 113 trường hợp với tổng số tiền phạt là 28.540.000 đồng.

3.2/ Hoạt động kiểm lâm:

-    Tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng cho 125 lượt người.

-    Tổ chức 18 lượt tuần tra bảo vệ rừng; kiểm tra 15 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 1.094,919m3.

-    Xử lý 03 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 13.803.000 đồng.

3.3/ Công tác phát triển lâm nghiệp:

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức lễ trồng cây nhân ngày 19/05/2007.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Tính đến nay đã nghiệm thu 39.800 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đạt 10.89% so với cùng kỳ năm 2006.

3.4/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Đến nay đã thực hiện được 950 con, đạt 15,83 % so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: Đến nay đã thực hiện được 1600 liều, đạt 13,33 % so với kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Đến nay đã thực hiện được 230 con, đạt 23 % kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Đến nay đã thực hiện được 700 con, đạt 70,00% kế hoạch năm 2007.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: Đến nay đã thực hiện được 1000 m2, đạt 33,33% kế hoạch năm 2007.

3.5/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 28.560,1 kg, sản phẩm động vật thủy sản 139.446,69, cá cảnh 67.357 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Tôm hùm giống 2.493 con, cá cảnh 3.000 con, cá chim trắng giống 10.000 con, cá mú giống 36.000 con, tôm sú bố mẹ 387 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 3.012 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn công nghiệp 148.757,9 kg (thức ăn viên 134.050 kg, thức ăn cho tôm giống 14.027,9 kg, thức ăn khác 680 kg); nguyên liệu sản xuất thức ăn 1.662.668 kg (bột gan mực 17.480 kg, dầu gan mực và dầu cá 30.400 kg; bột cá 764.088 kg; nguyên liệu khác 850.780 kg);  chất bổ sung vào thức ăn 10.960 kg (vitamin 1.600 kg, axit amin 1.680, khoáng chất 480 kg, chế phẩm sinh học 7.200 kg); hóa chất 69.330 kg; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 7.019,5 kg; chất diệt cá tạp 256.000 kg.

3.7/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Xây dựng Đề án chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2010 tại xã Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, xã Phú Mỹ Hưng, xã Tân Phú Trung và xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).

- Phối hợp Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op) khảo sát một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan về kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp lần thứ 1 - năm 2007.

3.6/ Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức các lớp tập huấn theo quy trình kỹ thuật: Kỹ thuận nuôi cá chẽm (thuộc Chương trình khuyến nông quốc gia) cho nông dân xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng rau an toàn tại Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi cá lăng tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; kỹ thuật nuôi thỏ tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn; kỹ thuật thiết kế sân vườn tại câu lạc bộ Hoa lan Tân Kiên, huyện Bình Chánh,…

- Khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, xã Trung Lập Thượng để phục vụ cho việc xây dựng đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn từ nay đến 2010 tại các xã.

- Lượng giá mô hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả (12 hộ - chuyển đổi từ đất trồng lúa) triển khai năm 2006 tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi.

- Nghiệm thu mô hình thực nghiệm trồng cỏ VA-06 triển khai tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

3.7/ Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn:

- Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 (xây mới 22 Trạm, nâng cấp mở rộng 26 Trạm Cấp nước) đã được phê duyệt.

- Dự án Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010: Đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Từ đầu năm đến nay đã lắp đặt được 1.050 đồng hồ nước, ước phục vụ nước sạch cho khoảng 5.200 người dân.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 1.600 đ/kg (giảm 400đ/kg), cải thảo 2.800 đ/kg (tăng 800 đ/kg), xà lách búp 3.200 đ/kg (tăng 400 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 1.100 đ/kg (tăng 100 đ/kg), dưa leo 4.800 đ/kg (tăng 1.200 đ/kg), khoai lang 2.900 đ/kg (tăng 500 đ/kg), đậu cove 5.500 đ/kg (tăng 1.500 đ/kg), cà rốt 2.800 đ/kg (tăng 200 đ/kg), cà chua 4.500 đ/kg (tăng 300 đ/kg), khoai tây 6.800 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg), khổ qua 6.000 đ/kg (tăng 1.500 đ/kg), cà tím 3.200 đ/kg (giảm 600 đ/kg), cải trắng 1.200 đ/kg (không đổi), su hào 2.000 đ/kg (không đổi), bí đao 4.000 đ/kg (không đổi).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua như sau: Mãng cầu 12.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), bưởi 5 roi 6.800 đ/kg (tăng 800 đ/kg), thơm 2.400 đ/kg (tăng 400 đ/kg), nhãn 7.800 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg), hồng 6.500 đ/kg (tăng 500 đ/kg), cam sành 9.000 đ/kg (tăng 1.000 đ/kg), quýt đường 12.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thanh long 4.500 đ/kg (giảm 300 đ/kg), nho 14.000 đ/kg (không đổi), đu đủ 3.200 đ/kg.

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

+ Lượng thịt heo về chợ bình quân 107 tấn/ngày, tăng 8 tấn/ngày so với tuần trước. Giá thịt heo hơi 18.500 đ/kg (không đổi), thịt heo đùi 30.000 đ/kg (không đổi), thịt bò thăn 82.000 đ/kg (khổng đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (không đổi), cá lóc  27.000 đ/kg (không đổi).

+ Trứng vịt 1.300 đ/trứng, trứng gà công nghiệp 1.300 đ/trứng.

 

Số lượt người xem: 2345    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm