SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
3
8
3
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 Tháng Hai 2008 1:10:00 CH

Thông tin tuần 04 năm 2008 (từ 21/01/2008 đến 27/01/2008)

Báo cáo số 20/BC-SNN-VP ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

BÁO CÁO TUẦN 04

Từ ngày 21/01/2008 đến ngày 27/01/2008

 

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tổng kết công tác năm 2007 và triển khai kế hoạch Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố năm 2008.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2007 - 2008 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu (Streptococcus suis) trên heo; công tác phòng chống bệnh gây hại trên lúa.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên nông sản phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Vụ Mùa 2007:

- Lúa vụ Mùa: Tổng diện tích sạ cấy trong vụ là 17.576 ha, đạt 97,64% so với kế hoạch năm 2007, đạt 89,08% so với cùng kỳ; trong đó, đã thu hoạch 17.178 ha.

- Rau đậu vụ Mùa: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ là 3.135 ha, đạt 98,6% so với cùng kỳ.

2.1.2/ Vụ Đông Xuân 2007 - 2008:

- Lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.344 ha, đạt 90,63% so với kế hoạch năm 2008, đạt 103,50% so với cùng kỳ.

- Rau vụ Đông Xuân 2007 - 2008: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3.445 ha, đạt 140,67% so với cùng kỳ.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

a/ Trên lúa:

Tổng diện tích lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 nhiễm rầy nâu đến nay ước khoảng 215 ha, mật số phổ biến dưới 300 con/m2.

b/ Trên rau: Do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau một cách kịp thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Tình hình chăn nuôi - thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào nhiễm bệnh.

Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 150 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, với số lượng xử lý gồm 829 con gà sống, 286 con vịt sống, 90 con và 388 kg gia cầm làm sẵn, 327 con chim phóng sinh, 750 con cút, 4.126 quả trứng gia cầm.

2.2.2/ Tình hình dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên gia súc tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 23 tháng 01 năm 2008 như sau: tổng số hộ chăn nuôi là 16 hộ, tổng đàn 33.658 con, đạt 33,65% kế hoạch năm 2008, chia ra: 33.460 con gà (hộ bà Nguyễn Thị Lạc, huyện Hóc Môn 23.460 con; hộ bà Trần Thị Quang, huyện Hóc Môn 10.000 con), 168 con chim, 30 con đà điểu.

2.2.4/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 23 tháng 01 năm 2008 như sau:

a/ Heo: Tổng đàn 317.541 con, đạt 83,56% kế hoạch năm 2008, đạt 85,98% so với cùng kỳ. Số hộ chăn nuôi là 12.343 hộ và 5 đơn vị quốc doanh.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 121.694 con, đạt 106,10% kế hoạch năm 2008, trong đó có 5.639 con trâu, 116.055 con bò, Số hộ chăn nuôi là 21.179 hộ, 3 đơn vị quốc doanh và Xí nghiệp Delta.

2.2.5/ Tình hình giết mổ gia cầm:

            - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm: Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 49.054 con gia cầm/ngày, tương đương so với bình quân tuần trước.

            - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố bình quân 20.979 con/ngày, tăng 3.343 con/ngày so với bình quân tuần trước.

            - Số sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập về thành phố bình quân 85.553 kg/ngày, tăng 6.770 kg/ngày so với bình quân tuần trước.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo                            :  48.529 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò                       :  279 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê                              :  141 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm                      :  343.979 con.

   + Tiêu độc sát trùng                                                 :  106.761 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 108 trường hợp với tổng số tiền phạt là 30.320.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng cho 109 lượt người.

- Tổ chức 18 lượt tuần tra bảo vệ rừng, số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 14.374,027 m3.

- Kiểm tra 46 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và động vật hoang dã.

- Xử lý 03 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 5.916.500 đồng.

- Tiếp tục điều tra cây kiểng lâm nghiệp và chế biến gỗ; xây dựng kế hoạch trồng chuyển hóa rừng, chăm sóc rừng tại khu rừng phòng hộ ấp 3, 6,7, xã Lê Minh Xuân và tại Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Tạo.

- Đã hoàn thành phương án bảo vệ rừng phòng hộ và đặc dụng năm 2008 (phần diện tích rừng do Chi cục Lâm nghiệp quản lý).

- Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Đến nay đã hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2008 tại huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi; riêng đối với các đơn vị chủ rừng hiện đang hoàn chỉnh phương án để trình Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Đến nay, Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 37.800 cây giống phục vụ nhu cầu cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố.

3.3/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 8.656,25 kg, sản phẩm động vật thủy sản 57.402,02 kg, cá cảnh 112.994 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá mú giống 25.800 con, cá cảnh 7.208 con, tôm hùm giống 250 con, tôm thẻ chân trắng bố mẹ 658 con, tôm sú bố mẹ 876 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 72.580,12 kg thức ăn công nghiệp, 4.511.991 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 4.200 kg chất bổ sung vào thức ăn, 1.123.112,76 kg hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

3.4/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Làm việc với xã Tân Thạnh Đông về chuẩn bị thành lập Hợp tác xã theo dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Củ Chi tiếp tục triển khai thực hiện 3 mô hình trình diễn về hoa lan, cây kiểng, rau an toàn tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với đoàn thanh niên tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để khảo sát, điều tra nguyện vọng thanh niên.

- Triển khai xây dựng hầm Biogas hộ ông Đinh Văn Mum ấp Chánh, đồng thời làm việc với xã Trung An về thành lập Tổ hợp tác và 4 hộ thí điểm chuyển giao kỹ thuật.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 3000 đ/kg (tăng 200 đ/kg), cải thảo 3.000 đ/kg (tăng 200 đ/kg), xà lách búp 3.000 đ/kg (giảm 200 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 1.600 đ/kg (giảm 600 đ/kg), cà tím 5.000 đ/kg (giá không đổi), dưa leo 2.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), khoai lang 3.800 đ/kg (giá không đổi), củ cải trắng 2.000 đ/kg (giá không đổi), su hào 5.000 đ/kg (giá không đổi), đậu cove 5.000 đ/kg (giá không đổi), cà rốt 4.500 đ/kg (giảm 300 đ/kg), cà chua 4.800 đ/kg (tăng 1.300 đ/kg), khoai tây 11.000 đ/kg (giá không đổi), bí đao 2.500 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), khổ qua 2.800 đ/kg (giảm 1.700 đ/kg).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn như sau: quýt đường 6.800 đ/kg (giảm 200 đ/kg), nho 11.000 đ/kg (giá không đổi), mãng cầu 9.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), bưởi 5 roi 7.000 đ/kg (tăng 200 đ/kg), thơm 2.800 đ/kg (giá không đổi), nhãn 6.000 đ/kg (giá không đổi), thanh long 6.000 đ/kg (tăng 1.200 đ/kg), đu đủ 3.800 đ/kg (tăng 200 đ/kg), cam sành 7.000 đ/kg (tăng 200 đ/kg).

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

- Lượng thịt heo về chợ bình quân 100 tấn/ngày (giảm 3 tấn/ngày so với tuần trước). Giá thịt heo hơi 34.000 đ/kg (giảm 500 đ/kg), thịt heo đùi 50.000 đ/kg (giá không đổi), thịt bò thăn 84.000 đ/kg (giá không đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (giá không đổi), cá lóc giá 40000đ/kg (giá không đổi).

- Trứng gà công nghiệp 1.600 đ/trứng (giá không đổi), trứng vịt 1.600 đ/trứng (giá không đổi).


Số lượt người xem: 2509    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm