SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
6
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Chín 2009 4:15:00 CH

Thông tin tuần 38 năm 2009 (Từ ngày 14/9/2009 đến 20/9/2009)

Trong tuần từ 14/9/2009 đến 20/9/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo tưới tiêu, phòng, chống úng hạn, phòng chống dịch bệnh trên vụ Mùa 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường kiểm tra và quản lý động vật hoang dã, chống người thi hành công vụ theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 03/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2009. Tập trung thực hiện tốt phương án phòng, tránh mưa lớn, triều cường hoặc bão đổ bộ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại chỗ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và cơ sở vật chất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.933 ha, đạt 106,7% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 91,9% so với cùng kỳ năm 2008; đã thu hoạch 6.895 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 3.344 ha, đạt 83,6% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 104,7% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.2. Vụ Mùa 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 11.003 ha, đạt 78,6% kế hoạch năm 2009 và đạt 78.2% so với cùng kỳ năm 2008; tổng diện tích mạ mùa đã gieo đến nay là 49,4 ha.

- Rau: Trong tuần thực hiện 586 ha. Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 2.925 ha, đạt 65% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 114% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 38,5 ha, tăng 381% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây đậu phộng: 25 ha, đạt 62,5% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa vụ Mùa 2009:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 1.213,8 ha, trong đó, nhiễm nhẹ 919,1 ha, nhiễm trung bình 223,7 ha và nhiễm nặng 71 ha; đa số rầy trong độ tuổi 2 - 3; mật độ rầy phổ biến từ 500 - 1.500 con/m2, cá biệt tại một số nơi thuộc huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn, mật độ rầy lên đến 3.000 - 5.000 con/m2; đã cấp thuốc chống dịch để phòng trừ cho 20,5 ha lúa tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

Tiếp tục tập trung thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống cúm A (H1N1) và tiêu chảy cấp; Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng; Công điện số 19/CĐ-BNN-TY ngày 01/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 3785/UBND-VX ngày 29/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H1N1); Kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) tại thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn dịch đã lây lan trong cộng đồng); Thông báo số 636/TB-VP ngày 31/8/2009 về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp về tình hình và kế hoạch triển khai phòng, chống dịch cúm A (H1N1) tại thành phố.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 113 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 1.389 con gà sống, 744 con vịt sống, 65 con chim con, 08 con và 389 kg gia cầm làm sẵn, 163 kg phụ phẩm gia cầm và 1.479 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm (gà) tập trung:

Tổng đàn 66.000 con, gồm: Cơ sở chăn nuôi gà Củ Chi 1 tại xã An Phú, huyện Củ Chi (thuộc Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn) nuôi 12.000 con; hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn nuôi 54.000 con; riêng hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi hiện đang trống chuồng.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

a. Heo: Tổng đàn 311.660 con, đạt 103,9% kế hoạch năm 2009 và đạt 102% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 11.024 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 115.640 con, đạt 101,1% kế hoạch năm 2009 và đạt 101,4% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.921 con trâu và 110.719 con bò (trong đó có 76.017 con bò sữa. đạt 111,3% so với cùng kỳ năm 2008). Số hộ chăn nuôi là 18.615 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 3.121 con; gồm 2.534 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 125 hộ và đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 172 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 09 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 29 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 06 đợt, chốt đêm 01 đợt; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 14 cơ sở, cấp mới 01 sổ; kiểm tra 26 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 8.880,488 m3 gỗ các loại; đóng búa kiểm lâm 8.822,713 m3 gỗ các loại; xử phạt 06 trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép và thu nộp ngân sách 23.458.500 đồng.

- Trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã đã tiếp nhận và cứu hộ 02 con tê tê và 02 con culi nhỏ; tiếp nhận 02 con khỉ đuôi dài từ hộ dân ngụ tại phường An Bình, quận 2 giao lại cho Công viên văn hóa Đầm Sen nuôi dưỡng; tiếp nhận 01 con khỉ mặt đỏ từ hộ dân tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ giao cho Công ty du lịch sinh thái Cần Giờ nuôi dưỡng.

- Cấp 06 giấy xác nhận cho Ông Nguyễn Văn Trừng (huyện Bình Chánh) vận chuyển 16 con nhím đi thành phố Đà Lạt, 23 con nhím đi tỉnh Đồng Nai, 02 con nhím đi tỉnh Tây Ninh, 08 con nhím bán tại thành phố Hồ Chí Minh; 03 giấy xác nhận cho Ông Nguyễn Đức Tuyến (huyện Hóc Môn) vận chuyển 24 con nhím đi tỉnh Bình Dương, 02 con nhím đi tỉnh Tiền Giang; 02 giấy xác nhận cho Ông Nguyễn Văn Thuyết (quận 12) vận chuyển 05 con nhím đi tỉnh Đồng Nai, 04 con nhím đi tỉnh Bình Dương; 06 giấy xác nhận cho Ông Nguyễn Thanh Vân (quận 9) làm thủ tục xuất bán 35 con heo rừng lai đi các tỉnh; 01 giấy xác nhận cho Công ty TNHH TM - SX Bảo Huyền làm thủ tục xuất bán nội địa 600 tấm da trăn đen, 50 tấm da trăn vàng; 01 giấy xác nhận cho Cơ sở Việt Thành làm thủ tục xuất khẩu 04 túi xách da cá sấu sang Canada. 

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, đạt 100% so với kế hoạch năm 2009, tương đương cùng kỳ.

4. Diêm nghiệp:

- Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đôn đốc, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt.

- Tính đến ngày 18/9/2009, diện tích sản xuất muối tại xã Lý Nhơn - huyện Cân Giờ đạt 1.516 ha với sản lượng 65.256 tấn, lượng muối bán ra 46.300 tấn, lượng muối tồn kho 18.956 tấn, giá bán trung bình 1.250 đồng/kg.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 51.492 con, tăng 971 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 242 con, tăng 01 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 122 con, giảm 06 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 272.850 con, giảm 1.195 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 170.142 m2, tăng 15.692 m2 so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe ô tô: 3.090 chiếc, giảm 224 chiếc so với tuần trước.

+ Tiêu độc xe hai bánh: 1.710 chiếc, tăng 70 chiếc so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 77 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 65.360.000 đồng.

5.2. Hoạt động Thanh tra thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Chi cục Thú y tiếp tục tham gia 04 Đoàn liên ngành thành phố kiểm tra, giám sát tình hình mua bán, vận chuyển, xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép và phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục giám sát tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh.

- Tiếp và hướng dẫn Đoàn Cục thú y kiểm tra Cơ sở giết mổ Bình Tân, An Hạ, An Nhơn, chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân làm cơ sở đề xuất giao cho Chi cục Thú y chức năng giám sát, kiểm tra, lấy mẫu nguồn sản phẩm động vật tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

5.3. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 03 lớp tập huấn về Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Chương trình hỗ trợ lãi vay) và Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 10/2/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND tại các Bình Lợi, Quy Đức và Phong Phú - huyện Bình Chánh.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc của Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi trong năm 2009: Phối hợp với Trung tâm Sinh vật cảnh thành phố khảo sát về nhu cầu học nghề của lao động ấp Chánh.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý nông thôn mới 06 xã gồm: xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè, xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn, xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ, xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh, xã Thái Mỹ và xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi hoàn chỉnh Đề án xây dựng mô hình nông thôn mới quy mô cấp xã và chuẩn bị triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tổ chức thu thập thông tin các hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn thành phố theo Công văn số 397/KTHT-HTTT ngày 07/8/2009 của Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn về việc thu thập thông tin các hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản năm 2009.

- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng phát triển cộng đồng tại xã Tân Thới Nhì và xã Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn.

- Phối hợp với xã Tân Thạnh Đông - huyện Củ Chi triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 159 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 11.799 hộ với tổng vốn đầu tư là 2.045.031,9 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.232.018,3 triệu đồng.

5.4. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 3.694,4 kg, sản phẩm động vật thủy sản 13.556,6 kg, cá cảnh 251.940 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá cảnh 8.993 con, Cá Mú giống 44.000 con, Trai giống 100.000 con, Ốc vòi voi 16 kg.

- Kiểm dịch nội địa: 5.000 con ba ba thương phẩm.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 287.509 kg thức ăn công nghiệp, 5.398.949 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 42.260 kg chất bổ sung vào thức ăn, 1.441.611 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hàng năm 06 chiếc, kiểm tra thay máy 02 chiếc.

5.5. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

- Khảo sát các cơ sở kinh doanh cá cảnh trên địa bàn thành phố phục vụ cho công tác xây dựng cẩm nang địa chỉ đỏ.

- Làm việc với Công ty Cholimex nhằm hỗ trợ xúc tiến thu mua các mặt hàng nông sản tại 06 xã nông thôn mới.

- Làm việc với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới: xã Lý Nhơn - huyện Cần Giờ, xã Nhơn Đức - huyện Nhà Bè, xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh, xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn, xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi về việc xây dựng chương trình xúc tiến thương mại - tiêu thụ sản phẩm các mặt hàng nông sản.

- Phối hợp với Đài Truyền hình thành phố (HTV9) ghi hình các mô hình phục vụ cho chương trình “Nhịp cầu nhà nông” kỳ 7 với nội dung “Giới thiệu sản phẩm tiềm năng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình bò sữa)”.

5.6. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 936 con, đạt 93,6% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 6.968 liều, đạt 116,13% so với kế hoạch năm 2009. Lũy kế từ khi triển khai thực hiện Chương trình (từ năm 2006 đến nay) đã thực hiện 28.648 liều.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 25 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.517 con, đạt 83,9% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa tại nông hộ: Trong tuần đã thực hiện 11 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 886 con, đạt 88,6% so với kế hoạch năm 2009.

- Giám định heo đực giống khai thác gieo tinh nhân tạo: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 400 con, đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập giống cây ăn trái: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập được 08 giống (gồm 04 giống xoài, 01 giống bưởi, 02 giống mít và 01 giống ổi), đạt 100% kế hoạch năm 2009.

- Sưu tập bộ giống hoa kiểng: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã sưu tập 18 giống, đạt 180% kế hoạch năm 2009. Đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi các giống hoa kiểng đã thu thập.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới (200 m2 hoa cát tường, 100 m2 hoa dạ yên thảo), dừa dứa và các gốc ghép; xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; xây dựng mô hình sử dụng giống rau mới: ớt (3.000 m2) và khổ qua (500 m2); nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.


Số lượt người xem: 2644    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm