SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
4
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tháng Hai 2007 8:25:00 CH

Công văn số 871/UBND-CNN, ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng năm 2007.

Xét Công văn số 170/SNN-NN ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch lở mồm long móng thành phố về việc tạm ứng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng năm 2007. Để kịp thời khống chế, dập dịch lở mồm long móng, không để lây lan và tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi, cũng như thuận lợi trong công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

 

       1. Chấp thuận chủ trương cho các quận, huyện được tạm ứng kinh phí trong dự toán chi ngân sách năm 2007 để thực hiện công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng; kịp thời giải quyết hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có heo bị xử lý hủy và phòng chống dịch. Riêng 03 huyện Củ Chi, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chấp thuận chi theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 170/SNN-NN ngày 08 tháng 02 năm 2007. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí để hỗ trợ thiệt hại phải thực hiện theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước (Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc; Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 44/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống dịch lở mồm long móng; Thông tư số 92/2006/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống dịch lở mồm long móng).

          2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thú y thành phố lập kế hoạch, dự toán kinh phí công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng năm 2007 trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 02 năm 2007./.Số lượt người xem: 3046    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm