SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
4
1
0
6
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 Tháng Mười Hai 2006 4:20:00 CH

Ý kiến kết luận và chỉ đạo của ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch 2007 và tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngày 28 tháng 11 năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch năm 2007 và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp; thành phần tham dự hội nghị gồm có: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Chỉ đạo nông nghiệp - nông thôn, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 

        Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện năm 2006, kế hoạch năm 2007 và những đề xuất kiến nghị của ngành nông nghiệp; ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2006:

1.1/ Tuy gặp nhiều bất lợi trong sản xuất nhưng mức tăng trưởng trên 5% của ngành Nông nghiệp thành phố trong năm 2006 là cao so với kế hoạch đã đặt ra. Các chỉ tiêu cụ thể của ngành chắc chắn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

1.2/ Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố có bước phát triển tốt do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả. Qua đó, đã giúp nông dân và các tổ chức kinh tế an tâm sản xuất và thực hiện các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo ra nhiều triển vọng phát triển; tạo sự ủng hộ và hợp tác qua việc nông dân đã tự giác tổ chức và tham gia vào mô hình hợp tác xã, các tổ hợp tác. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì người nông dân đã hiểu được đó là một xu thế trong sản xuất nông nghiệp nhằm hưởng được những hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước và các tổ chức kinh tế. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi để thành phố có thể tổ chức sản xuất lớn, sản xuất đồng loạt, triển khai đồng bộ về giống mới, về quy trình sản xuất công nghệ cao và giải quyết đầu ra theo hướng có lợi cho nông dân trong xu thế hội nhập. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải chú ý tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển giống chất lượng cao ngang tầm các nước trong khu vực theo đúng chủ trương Nghị quyết của Trung ương. Ngoài ra, cần phải nghiên cứu vấn đề chế biến để nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

2/ Về thực hiện nhiệm vụ năm 2007:

2.1/ Nhất trí đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tăng trưởng của ngành còn thiếu bền vững. Nguyên nhân quan trọng là do chưa quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ổn định lâu dài làm cơ sở xác định vùng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo an tâm đầu tư thâm canh phát triển chiều sâu. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều tra xác lập quy hoạch sử dụng đất, công bố quy hoạch để phục vụ chuyển đổi bền vững trong thời gian nhanh nhất.

2.2/ Năng suất lao động nông nghiệp – nông thôn còn thấp do tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chậm. Để giải quyết vấn đề này, cần phải đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch, trong đó lưu ý vấn đề giống, công nghệ cao, trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành,… Do đó, ngoài chính sách đã ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Thành phố về các chính sách phát triển giống, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, về thị trường, về phối hợp bao tiêu sản phẩm, về hỗ trợ nông dân giai đoạn đầu,… và phối hợp Viện Kinh tế nghiên cứu chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn ngoại thành.

2.3/ Về các hạng mục công trình đầu tư cho ngành nông nghiệp – nông thôn: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan sớm hoàn tất các thủ tục, triển khai thực hiện. Riêng về vấn đề miễn thu thủy lợi phí, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát chi tiết, cụ thể và sớm có văn bản kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

3/ Đối với các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

3.1/ Về xác định vị trí của Trung tâm Thủy sản thành phố: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chuyên ngành để chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các sở ngành liên quan tổ chức đi khảo sát lại và có ý kiến chính thức để trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

3.2/ Về dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao và dự án Trung tâm Công nghệ sinh học: Đây là hai dự án có quy mô đầu tư lớn, tuy nhiên sự phối hợp của các sở ngành liên quan để giải quyết chưa đồng bộ. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối để thống nhất về công tác phối hợp với các sở ngành liên quan; sau đó họp báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

3.3/ Về kiến nghị chỉ đạo các quận, huyện tăng cường cán bộ phụ trách nông nghiệp: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp và có đề xuất cụ thể làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chọn biện pháp tăng cường nhân sự phụ trách công tác nông nghiệp tại các quận, huyện.

3.4/ Về các chương trình phát triển khác như Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2006 – 2010, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010: Ủy ban nhân dân thành phố đang chuyển các sở ngành xem xét. Đề nghị các sở ngành liên quan thực hiện nhanh, sớm có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.5/ Về tiêu chí thống kê nông - lâm - ngư nghiệp đặc trưng nền nông nghiệp đô thị: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiệm vụ nông nghiệp nông thôn hiện nay của thành phố để làm việc cụ thể với Cục Thống kê thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp, chủ trương thực hiện.

3.6/ Về phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái: Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần lưu ý đến vấn đề đầu tư, xác định sản phẩm du lịch gắn với vùng sinh thái nông nghiệp và cảnh quan cây trồng – vật nuôi, làng nghề truyền thống,… Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm phối hợp với các sở ngành liên quan như Sở Du lịch, Sở Thương mại, Tổng Công ty Du lịch,… xây dựng phương án trình Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện.

4/ Công tác khác:

- Để phục vụ cho Tết Nguyên đán năm 2007, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu tại các chợ đầu mối và các cơ sở sản xuất, tuyên truyền vận động nông dân sản xuất rau an toàn; chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sức khỏe của cộng đồng.

- Về công tác phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần căn cứ vào tình hình thực tế và mức độ khó khăn của các hộ dân có lúa bị tiêu hủy do bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, để xem xét giải quyết trợ cấp khó khăn cho nông dân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

(Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh)


Số lượt người xem: 2859    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm