SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
5
8
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Tư 2007 3:20:00 CH

Tạm ngưng việc tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn.

-


         Thực hiện Quyết định số 67/1998/QĐ-BNN-KHCN, ngày 28/04/1998 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tạm thời sản xuất rau an toàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có tổ chức tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, vào ngày 19/01/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất chứng nhận rau an toàn thay thế cho định số 67/1998/QĐ-BNN-KHCN. Theo điều 10 tại quyết định này việc công bố tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn được áp dụng theo Quyết định 03/2006/QĐ-BKH, ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ và thủ tục tiếp nhận công bố chất lượng rau an toàn sẽ do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố đã gửi công văn số 341/SNN-NN, ngày 29/03/2007 kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai nội dung Quyết định 04/2007/QĐ-BNN nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời.

     Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở và các doanh nghiệp có liên quan về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng rau an toàn trong thời gian chờ đợi ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.


Số lượt người xem: 3547    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm