SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
9
9
6
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 Tháng Ba 2008 2:00:00 CH

Thành lập Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 3 năm 2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1121/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm chống ngập) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.
 
   

      Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan độc lập chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố. Tự chịu trách nhiệm về công tác tham mưu quy hoạch, quyết định đầu tư những dự án, công trình chống ngập của thành phố.

      Trụ sở Trung tâm tạm đặt tại số: 176 Hai Bà Trưng, quận 1. 

        Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược và các giải pháp kiểm soát lũ, triều trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận, xác định các dự án ưu tiên và phân kỳ thực hiện cho từng khu vực; điều phối các hoạt động, dự án tiêu thoát nước, để giải quyết căn bản tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố.

2. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về thoát nước đô thị kể cả kế hoạch ưu tiên chống ngập và thoát nước trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thu thập, đo đạc, khảo sát, thống kê, lưu trữ đầy đủ các dữ liệu,  có phân tích, đánh giá dữ liệu liên quan đến các điểm bị ngập và dự báo trước tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố để tham mưu các biện pháp phòng chống, khắc phục.

4. Làm đầu mối trong việc nghiên cứu lập dự án quy hoạch tổng thể chương trình chống ngập, thoát nước trên địa bàn thành phố; thẩm tra các đồ án thiết kế có liên quan và chủ động phối hợp, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý và giải quyết các vấn đề chống ngập và thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh.

5. Làm chủ các dự án đầu tư về chương trình chống ngập nước, quyết định và đề xuất cơ chế nguồn vốn đầu tư tại thành phố; tổ chức, kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án chống ngập và thoát nước đang thực hiện, từ đó đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các hiệu quả tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất các tiêu chuẩn thoát nước, phương pháp xác định chỉ giới bảo vệ sông, kênh rạch, luồng lạch sông rạch, quy định kỹ thuật nạo vét làm cơ sở thống nhất trong thiết kế, kiểm tra, phối hợp các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố.

7. Phối hợp liên ngành và liên lưu vực trong lĩnh vực thoát nước nói chung và quản lý, triển khai các dự án thoát nước nói riêng để thực hiện có hiệu quả chương trình chống ngập và thoát nước trên địa bàn thành phố.

8. Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước về lĩnh vực thoát nước và công tác chống ngập; tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về thoát nước, chống ngập nước đô thị để tìm nguyên nhân, biện pháp phòng chống ngập và thoát nước.

9. Tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo vai trò tham mưu và nhằm thực hiện chương trình chống ngập; xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chuyên viên khoa học và công nghệ phục vụ cho nghiên cứu thiết kế sản xuất và quản lý vận hành các công trình của ngành thoát nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thoát nước; được phép thuê chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên ngành trong và ngoài nước để quản lý và điều hành các dự án.

         10. Thực hiện một số công tác khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.


Số lượt người xem: 3056    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm