SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
6
4
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 Tháng Tư 2010 9:35:00 SA

Công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tháng 4 năm 2010

-
 
  -

I. Tình hình triều cường:

- Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại ngập úng do triều cường kết hợp gió mùa Đông Bắc vào đầu tháng 4 năm 2010, ngày 29 tháng 03 năm 2010, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố ban hành Văn bản số 82/PCLB về cảnh báo đợt triều cường đầu tháng 4 năm 2010 và triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó, đồng thời đã theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường và liên tục kiểm tra các vị trí xung yếu, cảnh báo kịp thời để các địa phương triển khai phòng, chống, ứng phó.

- Đỉnh triều cường cao nhất trong đợt triều cường đầu tháng 04 năm 2010, đạt 1,32m, tại trạm Phú An, vượt mức báo động cấp I (xuất hiện vào ngày 01/04 và ngày 02/04/2010) tuy nhiên tình hình ổn định, không xảy ra ngập úng, bể bờ.

II. Kết quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2010:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố:

- Ban hành Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn thành phố.

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 91/TTr-PCLB ngày 07-4-2010).

- Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2010 (Tờ trình số 103/TTr-PCLB-STC ngày 20-4-2010).

- Dự thảo Quyết định về đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Dự thảo Quyết định về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên địa bàn thành phố.

2. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra tiến độ thực các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước, gồm: 156 công trình năm 2008 và 128 công trình năm 2009.

- Phối hợp với các quận – huyện tiến hành kiểm tra công trình thủy lợi phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa lũ năm 2010 tại một số quận – huyện trọng điểm, gồm: quận 12, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp và huyện Nhà Bè.

- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thành phố đã yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng cam kết, thực hiện việc kiểm tra, gia cố lại toàn bộ các pa nô, bảng, hộp đèn quảng cáo, biển hiệu, kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng…nhằm hạn chế đổ sập, gây tai nạn khi xảy ra giông gió, lốc xoáy, mưa bão.

3. Công tác đầu tư:

- Tiến độ thực hiện các công trình:

+ Đối với 156 công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008 giảm còn 144 công trình (do có sự điều chỉnh). Tính đến nay, 142/144 công trình đã và đang triển khai thi công, chiếm 98,61% (trong đó có 121/144 hạng mục đã hoàn thành, chiếm 84,03%); 02/144 hồ sơ đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chiếm 1,39%.

+ Đối với 128 công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2009. Tính đến nay, có 62/128 công trình đã và đang triển khai thi công, chiếm 48,44% (trong đó có 27/128 hạng mục đã hoàn thành, chiếm 21,09%); 26/128 hồ sơ đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chiếm 20,31%; 24/128 hồ sơ đang thẩm định, chiếm 18,75%.

- Phối hợp với các quận – huyện khảo sát hiện trạng 123 công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước xung yếu trên địa bàn các quận – huyện đề xuất đầu tư cho năm 2010.

- Rà soát, tổng hợp và phân nguồn đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đầu tư năm 2010 của các sở - ngành, đơn vị và quận – huyện.

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư công trình di dời và lắp đặt vị trí trụ đèn báo bão tại huyện Cần Giờ (Văn bản số 102/PCLB ngày 16-4-2010).

4. Công tác khác:

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão – thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, triển khai Kế hoạch năm 2010 và tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm đợt diễn tập “LB.09”.

- Dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố trong năm 2009 (Văn bản số 98/PCLB ngày 13-4-2010).

- Thống nhất với các sở - ngành, đơn vị liên quan Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và áp dụng mức thù lao, chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý đê nhân dân được tổ chức thí điểm tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường tại quận 12 và quận Thủ Đức.

- Báo cáo Tổng kết công tác thu – chi Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố năm 2009 (Báo cáo số 97/BC-PCLB ngày 12-4-2010).

- Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả bố trí dân cư ở vùng biển đảo của thành phố đến cuối năm 2009 (Báo cáo số 87/BC-PCLB ngày 05-4-2010).

- Rà soát, kiểm tra và xây dựng kế hoạch giải pháp trồng cây chống sạt lở đê biển, đê bao, bờ bao và bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các một số quận – huyện trọng điểm (huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 8, quận 9 và quận 12) báo cáo tiến độ công trình phòng, chống lụt, bão năm 2008 và năm 2009.

- Đôn đốc các sở ngành, đơn vị, quận - huyện xây dựng Kế hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn – cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020.

- Cập nhật tin trên website Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Tổ chức trực ban định kỳ và đột xuất để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, thiên tai kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB TP – Chi cục Thủy lợi và PCLB.


Số lượt người xem: 2694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm