SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
6
7
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Năm 2006 10:00:00 SA

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng: Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19/5 ; Ngày Môi trường thế giới năm 2006.

-

I-  VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN”

 

   - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường về hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2006 (Văn bản số 08/BCĐ-VP ngày 13/3/2006); Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 37/SNN-KHTC ngày 29/3/2006, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các địa phương, sở ngành Thành phố triển khai thực hiện (Trung tâm Nước và VSMTNT làm cơ quan thường trực). Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2006, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ có hiệu quả các tài nguyên đất đai, nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và tiếp tục nâng cao ý thức người dân trong việc cải thiện vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nông thôn; tập trung công tác phòng chống dịch, phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhất là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, dịch cúm trên người, dịch lở mồm-long móng gia súc. Tổ chức phổ biến vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới.

- Kết quả các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc Gia nước sạch-vệ sinh môi trường năm 2006:

 

1- Tổ chức Lễ mít tinh phát động nhân dân tham gia, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường Thế giới vào ngày 23/04/2006  (lúc 7 giờ sáng)  tại ấp 1, xã Hưng Long-huyện Bình Chánh.

-    Đơn vị tổ chức: Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Bình Chánh.

-    Đại biểu tham dự: 300 người, có đ/c Chánh Văn phòng UBND TP (được ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND Thành phố) chủ trì, phát biểu chỉ đạo; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện các sở ngành, đoàn thể Thành phố; lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh và các phòng ban của huyện Bình Chánh, UBND xã Hưng Long và các xã trên địa bàn huyện Bình Chánh, Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên của huyện; nhiều học sinh và bà con nhân dân xã Hưng Long.

-    Sau lễ mít tinh đoàn xe cổ động (15 chiếc) của các quận huyện đã diễu hành với các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ngày Môi trường thế giới năm 2006”.

  

2- Tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm cấp nước Hưng Long 2 tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, chủ đầu tư).

            -  Đ/c Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Bí thư xã Hưng Long đã làm lễ động thổ khởi công Trạm cấp nước; tổng kinh phí đầu tư 2,2 tỷ đồng, do tổ chức AIMF tài trợ một phần kinh phí (phần còn lại do ngân sách đầu tư). Trạm cấp nước này có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho trên 300 hộ dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

 

3- Tổ chức đợt vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật ...

- Chi cục bảo vệ thực vật đã in và phát hành tài liệu tuyên truyền hướng dẫn về sử dụng an toàn các loại thuốc BVTV, phương pháp phòng trừ sâu bệnh hợp (IPM), IPM cộng đồng.

- Phối hợp với UBND xã Hưng Long - huyện Bình Chánh, Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh chọn địa điểm, huy động lực lượng dân thu gom bao bì, vỏ chai và tổng vệ sinh đồng ruộng sau Lễ mít tinh.

 

4-    Hoạt động tuyên truyền cổ động khác:

- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Khuyến nông, Chi cục Thuỷ lợi – Phòng chống lụt bão phối hợp Trung tâm Nước sinh hoạt – VSMT trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn, nhất là các hoạt động phòng chống thoái hoá, suy giảm chất lượng đất nông nghiệp, tổ chức sản xuất và phòng chống ô nhiễm do nguồn nước sông rạch bị ô nhiễm.

-  Trung tâm Nước SH VS MTNT: Tổ chức đoàn xe (15 chiếc) trang trí gắn áp phích, pano, dự Lễ mít tinh, sau đó đi diễu hành các đường phố, các quận huyện để phát thanh và phát bướm tuyên truyền về sử dụng nước sạch – VSMT nông thôn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

-  Treo băng rôn tuyên truyền, dán băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp tại văn phòng cơ quan, khu vực làm lễ và tại 105 trạm cấp nước tập trung do Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMT nông thôn quản lý.

- In và phát hành 52.000 tờ bướm tuyên truyền về nước sạch và VSMT cho nhân dân 20 phường, xã nghèo của Thành phố và các hộ dân chưa gắn đồng hồ nước tại các phường xã có trạm cấp nước; phát áo thun, nón cổ động cho các đại biểu dự Lễ và đi cổ động, phát tờ bướm, …

 

II- VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ VĨ ĐẠI 19/5”

Để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác lần thứ 116 (19/5/2006) và hưởng ứng tuần lễ “Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, ngày 19/5/2006, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND Quận 12, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông Dân Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đã  tổ chức thực hiện “Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2006” nhằm phát động đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh nhớ ơn Bác trên toàn địa bàn Thành phố, góp phần phát triển mảng xanh, cải tạo môi trường cảnh quan đô thị và giáo dục ý thức, hành động bảo vệ môi trường trong nhân dân, trường học, cơ quan, đơn vị…

Địa điểm và thời gian tổ chức: 7 giờ sáng ngày 19/5/2006, tại Khuôn viên Nhà Truyền thống chiến khu An Phú Đông, Quận 12.

Tham dự Lễ mít tinh có khoảng 400 đại biểu, có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Thiện Nhân, UV TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Đại diện Thành ủy, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Sở ban ngành, quận, huyện, các đoàn thể của Thành phố (Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh…), các vị lão thành cách mạng, nhân dân, cán bộ công chức, học sinh thuộc Quận 12, các cơ quan truyền thông của Trung ương, Thành phố và địa phương; cán bộ-công chức thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chi cục Phát triển Lâm nghiệp cung cấp 126 cây giống và các vật tư, phương tiện để trồng cây tại Nhà Truyền thống An Phú Đông; đồng thời cung cấp trên 47.000 cây các loại cho các đơn vị, địa phương để trồng trong dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.

Trong các ngày từ 19/5/2006-21/5/2006, các huyện Bình Chánh, Hốc Môn, Cần Giờ, Quận 5, Quận 6, Quận 12, Quận Thủ Đức, … đã tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác và kỷ niệm lần thứ 116 ngày sinh Bác Hồ.

III-  NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Tết trồng cây 19/5 và ngày Môi trường Thế giới năm 2006 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ban ngành TP và quận huyện tổ chức thành công, được đông đảo cán bộ công chức và bà con nhân dân tích cực hưởng ứng. Các hoạt động hưởng ứng còn được các cơ quan chính quyền các cấp, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện; các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh đã tổ chức, vận động các đoàn viên, hội viên, tham gia đông đảo.

- Các cơ quan truyền thông như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình Trung ương, Thành phố và địa phương đã tích cực và kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch cụ thể; đồng thời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sử dụng nước sạch và VS MT, xây dựng nông thôn mới.

 

P. Kế hoạch Tài chính  

 


Số lượt người xem: 3189    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm