SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
7
9
6
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Mười Hai 2009 4:20:00 CH

Phê duyệt “Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”.

Ngày 25/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2194/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”.


Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là:

Tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà phù hợp với điều kiện của từng vùng, nhằm tạo ra đột phá mới về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp.

Trong đó:

+ Lĩnh vực trồng trọt:  Tỷ lệ dùng giống xác nhận hoặc tương đương trong sản xuất đối với cây lúa phải đạt từ 70% đến 85% và chấm dứt tình trạng các hộ gia đình sử dụng thóc thịt làm giống; đối với các cây khác thì phải đạt trên 70%. Năng suất cây trồng các loại tăng trên 15%.

+Lĩnh vực chăn nuôi: Tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đối với bò thịt và dê đạt 70%; đối với lợn, gia cầm đạt 90%; bò sữa đạt 100%, tỷ lệ bò lai 50%. Năng suất thịt lợn hơi xuất chuồng tăng trên 20%; năng suất sữa đạt trên 4.500kg/con/chu kỳ.

Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp: Bảo đảm cung cấp 80% giống được công nhận, trong đó 50% giống từ giống sinh dưỡng cho trồng rừng. Sinh khối tăng trưởng đạt 20-25m3/ha/năm.

+Lĩnh vực thủy sản: Đảm bảo 75% giống phục vụ nuôi trồng thủy sản là giống sạch bệnh, có chất lượng cao được sản xuất trong nước. Năng suất nuôi trồng các loại thủy sản tăng trên 50%.

Ngoài ra, không ngừng nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất giống, ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong chọn tạo, để tạo ra nhiều giống mới có năng suất và chất lượng cao, đặc tính tốt cho sản xuất đại trà; phục tráng giống đặc sản địa phương gắn với việc xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư, nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống, hình thành ngành công nghiệp sản xuất giống được hiện đại hóa, đồng thời bảo vệ và phát triển nguồn giống tự nhiên đảm bảo tài nguyên động, thực vật hoang dã và thủy sản phát triển bền vững.

Đề án này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

                                                                           T.V.C

                                                                   Thanh Tra Sở    


Số lượt người xem: 3754    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm