SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
1
4
1
9
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 Tháng Tư 2010 8:50:00 SA

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 – 2009

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện có kết quả Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 02/11/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là mục tiêu của phong trào thi đua yêu nước, được Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 – 2009 vào ngày 27/4/2010.

 

  Theo báo cáo của Ngành Nông nghiệp và PTNT thành phố, giai đoạn 2005 – 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp giảm khá nhanh; tuy nhiên, tăng trưởng ngành nông nghiệp vẫn đạt khá cao, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp (giá so sánh năm 1994) tăng bình quân 5,7%/năm; trong đó, trồng trọt tăng bình quân 7,7%/năm; chăn nuôi tăng 10%/năm, lâm nghiệp giảm 8,7%/năm, thủy sản tăng 0,9%/năm, dịch vụ nông lâm ngư nghiệp tăng 6%/năm. Doanh thu bình quân 1 ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2009 là 138,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 5% so với năm 2008 và tăng 2,2 lần so với năm 2005 (63 triệu đồng/ha/năm). Điển hình như diện tích hoa kiểng từ 665 ha năm 2005 đến năm 2009 đạt 1.668 ha, bình quân giai đoạn 2005 – 2009 tăng 18,4%/năm, giá trị sản xuất từ 69,8  tỷ đồng năm 2005 đã tăng lên 440 tỷ đồng năm 2009; diện tích cây rau năm 2009 đạt 10.000 ha, năng suất bình quân 22 tấn/ha, bình quân giai đoạn 2005 – 2009 tăng 4,1%/năm, giá trị sản xuất từ 245 tỷ đồng năm 2005 đã tăng lên 470 tỷ đồng năm 2009…

            Đạt được thành quả như trên là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt Ban Giám đốc Sở thường xuyên chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua 5 năm (2005 – 2009) phong trào thi đua yêu nước của Sở đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Sở đã được khen thưởng ở các cấp, cụ thể: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Công ty Quản lý khai thác DVTL; Huân chương Độc lập hạng ba cho Chi cục Thú y; Huân chương Lao động hạng ba cho Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Quản lý chất lượng và BVNLTS; nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen và hàng trăm lượt cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

 

  Phát huy kết quả thi đua trong 5 năm (2005 – 2009) và tiếp tục đưa phong trào thi đua phát triển trong năm 2010 và những năm sắp tới, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương 7 – khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; xây dựng nông thôn mới,… Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Thuận, đại diện cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Sở đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2014 như sau: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu “Xây dựng nền nông nghiệp đô thị, tạo bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Thứ hai, thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2010 và giai đoạn 2010 – 2014, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp bình quân đạt trên 5%/năm. Thứ ba, nâng cao chất lượng phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu các mô hình sản xuất kết hợp với kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của nội thành và du khách; các mô hình tổ chức sản xuất có hiệu quả như kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và hợp tác… Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các công trình, đề án, dự án của ngành. Thứ năm, duy trì và đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” và phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tụy – Gương mẫu”, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 4113    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm