SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
5
2
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25 Tháng Giêng 2010 3:55:00 CH

Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ngày 25/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 81/2009/TT- BNNPTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 
  .

   

    Qui chuẩn này qui định giới hạn về hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi cho từng loại gia súc

    Qui chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam

    Ban hành kèm theo Thông tư này 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi:

    1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.

         Ký hiệu: QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT

    2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.

        Ký hiệu: QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT

     3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

         Ký hiệu: QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT

      4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.

        Ký hiệu: QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT

     Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

     Ngoài ra, qui định về quản lý thì thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn phải được chứng nhận hợp quy theo các qui định tại Quy chuẩn này

     Phương thức đánh giá, chứng nhận hợp quy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT


Số lượt người xem: 5802    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm