SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
1
4
2
2
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Tư 2010 3:50:00 CH

Ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 12/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân được vay vốn theo quy định tại Nghị định này để phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bao gồm: Hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn; cá nhân; chủ trang trại; các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn nông thôn; các tổ chức và cá nhân cung ứng các dịch vụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp hoặc kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, cung ứng dịch vụ phi nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn.

            Các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Các chi phí sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; phát triển ngành nghề tại nông thôn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối; kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn; tiêu dùng nhằm nâng cao đời sống nông dân ở nông thôn; theo các chương trình kinh tế của Chính phủ.

            Nghị định quy định các cơ chế bảo đảm tiền vay: Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định hiện hành; các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh ở nông thôn, các hợp tác xã, chủ trang trại, tổ chức tín dụng được xem xét cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo các mức như sau:

            - Tối đa đến 50 triệu đồng đối với các đối tượng là các cá nhân, hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp;

            - Tối đa đến 200 triệu đồng đối với các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn;

            - Tối đa đến 500 triệu đồng đối với đối tượng là các hợp tác xã, chủ trang trại.

            Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

                                                                                Đ.K (tổng hợp)

         Nội dung Nghị định số 41/2010/NĐ-CP 


Số lượt người xem: 4201    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm