SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
9
7
0
3
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Mười 2017 4:15:00 CH

Thông báo mời thầu Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Gói thầu “Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”, thuộc hạng mục “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mời thầu gói thầu “Hiệu chỉnh triển khai phần mềm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa T Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Nội dung chính của gói thầu: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

2. Tên hạng mục: Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp của thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (chỉ chọn nhà thầu trong nước).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 176 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

 

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) bằng chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà thầu tham gia đấu thầu cho gói thầu trên./.


Số lượt người xem: 834    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm