SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
7
8
1
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 Tháng Mười Một 2016 8:40:00 SA

Công tác Tổ chức cán bộ tháng 11 năm 2016

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 về Tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 479/QĐ-SNN ngày 22 tháng 11 năm 2016 về bổ nhiệm Ông Phan Thế Nghĩa, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 480/QĐ-SNN ngày 22 tháng 11 năm 2016 về điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Nguyễn Hoàng Trọng Tín


Số lượt người xem: 1935    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm