SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
4
2
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 Tháng Chín 2016 2:10:00 CH

Một số chính sách phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tập thể, trong đó có lĩnh vực phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn Thành phố có 70 hợp tác xã nông nghiệp (trong đó có 45 hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, bình quân 44 xã viên/hợp tác xã) và 176 tổ hợp tác, bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác. 32/45 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đóng góp chung vào giá trị sản xuất nông nghiệp, nông thôn của Thành phố.

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp chưa xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp đô thị. Hợp tác xã luôn gặp nhiều khó khăn về vốn, đất, trình độ quản lý, cơ sở vật chất ban đầu để mở rộng sản xuất kinh doanh,...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại tại 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ). Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với 5 huyện ngoại thành và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn và thống nhất chọn xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại tại 07 hợp tác xã: Hợp tác xã TM-DV-SX chăn nuôi bò sữa Tân Thông Hội, Hợp tác xã chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong, Hợp tác xã nông nghiệp TM-DV Phú Lộc (huyện Củ Chi); Hợp tác xã TM-DV sản xuất nông nghiệp Mai Hoa (huyện Hóc Môn); Hợp tác xã nông nghiệp SX-TM-DV Phước An (huyện Bình Chánh); Hợp tác xã Hiệp Thành (huyện Nhà Bè) và Hợp tác xã nông nghiệp TM-DV nuôi trồng thủy sản Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Để xây dựng thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại tại 5 huyện ngoại thành, cần phải áp dụng một số chính sách của Trung ương và Thành phố. Cụ thể:

Chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng.

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020.

Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.

Chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015–2020.

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp.

Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tốt.

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp thuỷ sản trên địa bàn Thành phố.

Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại.

Quyết định số 5702/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ nông, lâm và thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 6485/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Đặng Kiệt


Số lượt người xem: 2868    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm