SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
7
8
7
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Mười 2015 1:20:00 CH

Thông tin tuần 37 (từ ngày 7/9/2015 đến ngày 12/9/2015)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1 Trồng trọt vụ Mùa (tính đến ngày 12/9/2015):

- Lúa: đã xuống giống là 3.950 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 3.302 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó 1.347 ha trồng rau muống nước và 96 ha trồng rau muống hạt).

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 356.806 con, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014.

- Trâu, bò: Tổng đàn 159.666 con, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014; riêng bò sữa 101.457 con, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 37 điểm/20 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 10 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 1.684 kg phụ phẩm heo, 188 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 45 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 9.962 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 38 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.  

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.557 con, heo hơi: 47.901 con, heo bên: 16.186 con, gia cầm sống: 559.826 con, trứng gia cầm: 23.945.108 quả, sản phẩm chế biến: 92.740 kg, sản phẩm đông lạnh: 128.608 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 50.732 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 176 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 560.686 con; tiêu độc sát trùng: 184.420 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 7.741 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 622.318 kg, thịt heo: 349.654 kg, thịt gia cầm: 793.183 kg, thịt dê cừu: 23.640 kg, phụ phẩm gia cầm: 38.891 kg, phụ phẩm trâu bò: 121.028 kg. 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính nay đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha.

Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.

Tổng sản lượng muối đạt 134.190 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.470 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 92.720 tấn.

Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 68.750 tấn, trong đó: Muối đất : 25.450 tấn; Muối trải bạt: 43.300 tấn.

Sản lượng muối còn lại: 65.440 tấn, trong đó: Muối đất : 16.020 tấn; Muối trải bạt: 49.420 tấn.

Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg. 

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 26 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 12 đợt, chốt đêm 2 đợt với 84 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 45 lượt/45 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 32 cơ sở, cấp mới 02 sổ. Kiểm tra xác nhận: 2.128,985 m3 gỗ các loại nhập khẩu, nhập xưởng. Đóng búa kiểm lâm: 198,533m3 gỗ các loại. Xác nhận 88 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 2.269,713 m3 gỗ các loại và 47.775,80 m2 gỗ ván lạng có nguồn gốc nhập khẩu. Kiểm tra hiện trạng và nghiệm thu sản phẩm rừng trồng tự túc của 02 hộ dân trên địa bàn xã An Thới Đông, lâm sản tận thu 57,5 ster củi đước các loại.  

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố):

+ Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/9/2015 đã có 782 quyết định phê duyệt phương án, 1.896 hộ với tổng số vốn đầu tư 1.117 tỷ đồng, tổng vốn vay 679 tỷ đồng.

+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 14/9/2015: có 4.959 quyết định phê duyệt, 16.155 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.274 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.319 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:

+ Có 51/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí, gồm: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường), Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập).

- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.

- Triển khai tập huấn các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã triển khai 43 lớp với tổng 2.580 lượt người tham dự. 

3.6. Công tác chứng nhận VietGAP:

Từ đầu năm 2015, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận cho:

- 27 tổ chức, cá nhân sản xuất rau với tổng diện tích 11,06 ha diện tích canh tác, tương đương 36,77 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 808,74 tấn/năm.

- 01 tổ chức sơ chế rau với diện tích sơ chế 500 m2, năng suất sơ chế 365 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số tổ chức, cá nhân đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 393 tổ chức, cá nhân tương đương 153,13 ha diện tích canh tác; tương đương 654,26 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 14.793,74 tấn/năm.

3.7. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện “Kỹ năng thuyết trình” cho 50% Cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn: 01 lớp kỹ thuật trồng lan cắt cành tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn; 01 lớp kỹ thuật thiết kế sân vườn tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi heo theo quy trình GAHP tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Đồng thời triển khai 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân xã Tân Phú Trung, Trung An, huyện Củ Chi, Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (thuộc dự án QSEAP).

- Tổ chức 01 cuộc tham quan: đưa nông dân huyện Bình Chánh thăm mô hình vườn sinh thái ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

- Tổ chức 02 cuộc hội thảo: hội thảo phát triển nghề nuôi cá cảnh trên địa bàn Quận đô thị tại phường Hiệp Thành, Quận 12; hội thảo cơ giới hóa trong trồng lan tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

- Tiếp tục thực hiện giao giống lan Mokara cho các hộ tham gia mô hình năm 2015 trên địa bàn huyện Hóc Môn (2 mô hình, 7.400 cây, 10 hộ), huyện Bình Chánh (2 mô hình, 7.400 cây, 8 hộ)./.

 


Số lượt người xem: 2316    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm