SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
4
7
8
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Mười 2015 1:10:00 CH

Thông tin tuần 36 (từ ngày 30/8/2015 đến ngày 4/9/2015)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1 Trồng trọt vụ Mùa (tính đến ngày 4/9/2015):

- Lúa: đã xuống giống là 3.482 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 2.950 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó 1.162 ha trồng rau muống nước và 87 ha trồng rau muống hạt).

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 356.099 con, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

- Trâu, bò: Tổng đàn 159.765 con, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014; riêng bò sữa 101.393 con, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2014.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 39 điểm/20 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 9 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.379 kg phụ phẩm heo, 209 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 57 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 10.633 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 63 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.175 con, heo hơi: 43.595 con, heo bên: 19.119 con, gia cầm sống: 577.363 con, trứng gia cầm: 25.429.574 quả, sản phẩm chế biến: 119.175 kg, sản phẩm đông lạnh: 139.942 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 50.041 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 170 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 590.423 con; tiêu độc sát trùng: 58.975 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 7.741 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 651.654 kg, thịt heo: 308.464 kg, thịt gia cầm: 1.191.463 kg, thịt dê cừu: 9.725 kg, phụ phẩm gia cầm: 160.891 kg, phụ phẩm trâu bò: 35.919 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 31/8/2015, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha.

Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.

Tổng sản lượng muối đạt 134.190 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 41.470 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 92.720 tấn.

Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 68.750 tấn, trong đó: Muối đất : 25.450 tấn; Muối trải bạt: 43.300 tấn.

Sản lượng muối còn lại: 65.440 tấn, trong đó: Muối đất : 16.020 tấn; Muối trải bạt: 49.420 tấn.

Giá thu mua: Muối đất: 600 đồng/kg; Muối trải bạt: 650 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 16 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 6 đợt, chốt đêm 1 đợt với 68 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 53 lượt/53 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 30 cơ sở; cấp mới 01 sổ ghi chép. Kiểm tra xác nhận: 3.479,120 m3 gỗ các loại nhập khẩu, nhập xưởng. Đóng búa kiểm lâm: 848,270 m3 gỗ các loại. Kiểm tra hiện trạng và nghiệm thu sản phẩm rừng trồng tự túc của hộ dân trên địa bàn xã An Thới Đông; diện tích 0,8350 ha, lâm sản 4,3 ste củi đước các loại. Xác nhận 82 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm có: 5.315,056 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố):

+ Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 4/9/2015 đã có 451 quyết định phê duyệt phương án, 1.547 hộ với tổng số vốn đầu tư 917 tỷ đồng, tổng vốn vay 566 tỷ đồng.

+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 4/9/2015: có 4.628 quyết định phê duyệt, 15.806 hộ vay, tổng vốn đầu tư 7.073 tỷ đồng, tổng vốn vay 4.206 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:

+ Có 51/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí, gồm: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường), Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập).

- Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 12/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.

- Triển khai tập huấn các chính sách xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn trình tự hồ sơ xét công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã triển khai 43 lớp với tổng 2.580 lượt người tham dự.

3.6. Công tác chứng nhận VietGAP

Từ đầu năm 2015, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã chứng nhận cho 16 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 10,79 ha diện tích canh tác, tương đương 27,45 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 1.196,90 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số hộ đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 386 tổ chức, cá nhân tương đương 170,51 ha diện tích canh tác; tương đương 822,44 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 18.891,08 tấn/năm (Trong đó dự án CIDA chứng nhận 2 cơ sở sản xuất tương đương 21,21 ha diện tích canh tác; dự án QSEAP chứng nhận 243 cơ sở sản xuất tương đương 64,5 ha diện tích canh tác; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chứng nhận 138 cơ sở sản xuất tương đương 42,80 ha diện tích canh tác, tương đương 259,68 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 6.359,77 tấn/năm); có 03 cơ sở sản xuất tự đăng ký chứng nhận VietGAP là 42 ha diện tích canh tác (bao gồm: bưởi da xanh 40 ha, rau 02 ha).

Ghi chú: do cơ sở Nguyễn Thị Ánh Ngọc (HTX Thỏ Việt) đã bị thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận VietGAP và giấy chứng nhận của một số cơ sở đã hết hiệu lực nên diện tích có giảm so với báo cáo ban đầu.

Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 687 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 07 HTX và Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Phú Lộc, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, HTX Nông nghiệp Xanh và Tổ cây ăn trái Trung An; 10 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 339,53 ha; tương đương 1.774,97 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 39.965,73 tấn/năm.

3.7. Hoạt động khuyến nông

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện “Quản lý Câu lạc bộ Khuyến nông- VAC có sự tham gia” cho Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông thuộc các trạm Thủ Đức, Quận 12, Nhà Bè, Cần Giờ.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá đĩa tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Đồng thời triển khai 02 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân xã Hưng Long, Đa Phước, huyện Bình Chánh (thuộc dự án QSEAP).

- Tổ chức 03 cuộc hội thảo: giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh; sơ kết hoạt động Câu lạc bộ Khuyến nông 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015 tại trạm Hóc Môn và Quận 12./.

 


Số lượt người xem: 1970    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm