SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
3
3
5
3
4
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 Tháng Năm 2015 3:25:00 CH

Ban hành tiêu chí cánh đồng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

     Nhằm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 thánghttp://www.khuyennongtphcm.com/upload/Nam%202015/Thang%203/canhdongrau.JPG 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;ngày 27 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố.Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2015.
    Theo đó, có 04 tiêu chí bắt buộc gồm: Thứ nhất, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác đã được duyệt. Thứ hai, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.Thứ ba, có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng: Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân; liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân; liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân. Thứ tư, diện tích cây trồng sản xuất theo cánh đồng lớn phải là vùng sản xuất tập trung, có quy mô diện tích: Từ 5 ha trở lên đối với cây rau và cây hoa kiểng; từ 10 ha trở lên đối với cây ăn trái.Vùng sản xuất tập trung đối với cây rau được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác; đối với cây hoa kiểng, cây ăn trái là các vườn cây liên tục nằm ngoài khu vực vườn nhà.
    Ngoài ra, còn có 02 tiêu chí khuyến khích gồm: Thứ nhất, cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Thứ hai, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

Đặng Kiệt

 


Số lượt người xem: 2789    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm