SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
9
4
6
4
6
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Sáu 2015 7:50:00 SA

Thông tin tuần 23 (Từ ngày 1/6/2015 đến ngày 5/6/2015)

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1 Trồng trọt vụ Hè Thu 2015 (tính đến ngày 1/6/2015):

- Lúa: đã xuống giống là 3.763 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 2.625 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó 1.233 ha trồng rau muống nước và 59 ha trồng rau muống hạt).

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 350.140 con, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

- Trâu, bò: Tổng đàn 156.122 con, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014; riêng bò sữa 102.062 con, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2014.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 36 điểm/18 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 10 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.195 kg phụ phẩm heo, 196 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 77 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 15.769 quả trứng gia cầm; xử lý 04 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 127 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Hè Thu 2015, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.336 con, heo hơi: 46.831 con, heo bên: 18.013 con, gia cầm sống: 583.833 con, trứng gia cầm: 24.597.258 quả, sản phẩm chế biến: 90.870 kg, sản phẩm đông lạnh: 230.300 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 51.168 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 168 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 571.512 con; tiêu độc sát trùng: 397.856 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.211 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 1.004.838 kg, thịt heo: 191.388 kg, thịt gia cầm: 1.514.441 kg, thịt dê cừu: 9.931 kg, phụ phẩm gia cầm: 160.087 kg, phụ phẩm trâu bò: 59.663 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến nay đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.674,5 ha, trong đó muối đất 610,7 ha, muối trải bạt 1.063,8 ha. Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 735 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 498 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 103.460 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 31.030 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 72.430 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 33.300 tấn, trong đó: Muối đất: 12.800 tấn; Muối trải bạt: 20.500 tấn. Sản lượng muối còn lại: 70.160 tấn, trong đó: Muối đất : 18.230 tấn; Muối trải bạt: 51.930 tấn. Giá thu mua: Muối đất: 700 đồng/kg; Muối trải bạt: 800 đồng/kg. Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 5.060 tấn.

 

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 21 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 11 đợt, chốt đêm 1 đợt với 80 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ: 58 lượt/58 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản: 28 cơ sở, cấp mới 01 sổ. Kiểm tra xác nhận: 11.374,591 m3 gỗ các loại nhập khẩu. Đóng búa kiểm lâm: 7.314,472 m3 gỗ các loại. Xác nhận 128 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 5.498,679 m3 gỗ các loại nhập khẩu; 5.950 kg dăm, mảnh, cục gỗ dó bầu và 15 lít tinh dầu trầm chưng  cất từ gỗ dó bầu rừng trồng trong nước.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố), từ đầu năm 2015 đến nay đã có 281 quyết định phê duyệt phương án, 833 hộ với tổng số vốn đầu tư 487,2 tỷ đồng, tổng vốn vay 307,2 tỷ đồng. Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 01/6/2015: có 4.458 quyết định phê duyệt, 15.092 hộ vay, tổng vốn đầu tư 6.643 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.947,5 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới:

+ Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh là 19 tiêu chí. Cụ thể:

+ Có 50/56 xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

+ Có 06/56 xã đạt 18/19 tiêu chí, gồm: xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh – chưa đạt tiêu chí môi trường), Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An, An Thới Đông (huyện Cần Giờ - chưa đạt tiêu chí thu nhập).

+ Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 40 xã. Gồm: Huyện Củ Chi: 20/20 xã, huyện Hóc Môn: 10/10 xã, huyện Nhà Bè: 6/6 xã, huyện Bình Chánh: 2/14 xã, huyện Cần Giờ: 2/6 xã.

3.6 Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Giống bò: Tiến hành khảo sát và theo dõi khả năng sinh sản, phối giống, năng suất sữa bò nông hộ, thực hiện trong 06 tháng đầu năm là 2.450 con (14.700 lượt con). Cân đo, giám định ngoại hình đàn bò sữa nuôi tại nông hộ thực hiện theo 2 phương pháp Canada và tiêu chuẩn 533-2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực hiện trong 06 tháng là 1.200 con.

- Giống heo: Tiếp tục thực hiện chuyển giao kết quả đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP năm 2014 cho các xí nghiệp chăn nuôi heo thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn làm cơ sở lựa chọn những tính trạng nổi trội tiến hành ghép đôi nhằm cải thiện chất lượng đàn heo. Trong 06 tháng đầu năm đã phối hợp các trại chăn nuôi triển khai thu thập số liệu đợt 2 của các chỉ số về sinh sản, số con sơ sinh/ổ, trọng lượng 90 ngày tuổi.

          - Giống cây trồng: Trong 06 tháng đầu năm, đã tiến hành sưu tập thêm được 24 cây bao gồm các giống cây phát tài thịnh vượng, cây đuốc (phát tài hoa), cây kim ngân lượng, cây phát tài như ý, cây bụp đơn và kép, cây mười giờ Mỹ, cây đại lợi, cây lưỡi mèo. Tính đến nay đã sưu tập được 27 giống cây các loại và 500 m2 các giống hoa mai.

       - Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Tổng đàn bò sữa hiện nay là 187 con, tăng 10 % so với cuối năm 2014, trong đó đàn bò sinh sản đạt 97 con (chiếm 51,8% tổng đàn), đàn cái vắt sữa là 71con (chiếm 73,2% đàn cái sinh sản). Tổng sản lượng sữa khai thác ước đạt 244 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Sản lượng sữa bình quân lứa 1 đạt 6.296 kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 18,34 kg/con/ngày(năm 2014 là 17,94 kg/con/ngày). Sản lượng sữa bình quân lứa 2 đạt 7.483kg/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 24,53 kg/con/ngày (năm 2014 là 20,64 kg/con/ngày). Một số cá thể đang sản xuất lứa 3 với năng suất dự kiến khi kết thúc chu kỳ khai thác là 7.600 –7.800 kg/con/chu kỳ 305 ngày.

- Thực hiện sưu tập các giống cây ăn trái, duy trì vườn cây ăn trái khoảng 12.000 m2.

- Duy trì thử nghiệm vườn hoa phong lan với diện tích 750 m2 gồm 4 giống Dendro và 22 giống Mokara.

3.7. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp

3.7.1 Công tác chứng nhận VietGAP:

Từ đầu năm 2015, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã chứng nhận cho 10 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 8,99 ha diện tích canh tác, tương đương 92,74 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 1.078,03 tấn/năm.

Hiện nay, tổng số hộ đã được chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 438 tổ chức, cá nhân tương đương 194,58 ha diện tích canh tác; tương đương 1.233,22 ha diện tích gieo trồng; sản lượng ước tính 27.637,48 tấn/năm (trong đó dự án CIDA chứng nhận 2 cơ sở sản xuất tương đương 21,21 ha diện tích canh tác; dự án QSEAP chứng nhận 301 cơ sở sản xuất tương đương 78,67 ha diện tích canh tác; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp chứng nhận 133 cơ sở sản xuất tương đương 92,70 ha diện tích canh tác, tương đương 707,58 ha diện tích gieo trồng, sản lượng tương dự kiến 16.582,81 tấn/năm); cơ sở sản xuất tự đăng ký chứng nhận VietGAP là 02 ha diện tích canh tác.  

Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 679 tổ chức, cá nhân (bao gồm xã viên 07 HTX và Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Phú Lộc, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, HTX Nông nghiệp Xanh và Tổ cây ăn trái Trung An; 10 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 297,53 ha; tương đương 1.727,67 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 39.446,73 tấn/năm.

3.7.2 Công tác tổ chức sự kiện:

- Tổ chức Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ lần 7 diễn ra ngày 01/6/2014 tại Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Hội thi lần này có gần 800 mẫu dự thi đến từ 14 tỉnh, thành Nam bộ. Ban tổ chức Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ lần 7 đã trao 94 giải Trái ngon - An toàn và 06 giải Củ, quả lạ - hiếm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 03 giải./.

 


Số lượt người xem: 1728    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm