SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
1
9
8
9
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Năm 2014 3:35:00 CH

Công tác Tổ chức cán bộ trong tháng 4 và 5 năm 2014

1/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2014, về kiện toàn tổ chức Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2014, về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013 - 2016.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014, về kiện toàn Ban Chỉ huy cấp Thành phố về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

4/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã ban hành quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 11 tháng 4 năm 2014, về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ Lần 6, năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã ban hành quyết định số 101/QĐ-SNN ngày 23 tháng 4 năm 2014, về việc kiện toàn và đổi tên Tổ chỉ đạo xây dựng cánh đồng rau (VietGAP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thành Tổ chỉ đạo xây dựng cánh đồng rau VietGAP chuyển đổi từ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Số lượt người xem: 4117    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm